Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomen ensimmäinen vedyn siirtoverkkohanke etenee

Gasgridin Finland Oy:n vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen tarkoituksena on rakentaa vedyn siirtoputki, jossa Kemiran Oyj:n Joutsenon tehtaalla syntyvää vetyä siirretään Ovakon Imatra Oy Ab:n Imatran terästehtaalle Gasgridin vetyputkea pitkin. Kyseessä on ensimmäinen teollisuusalueen ulkopuolinen vedyn siirtohanke.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeen suunnitteluun ja mahdolliseen rakentamiseen 9,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea osana EU:n NextGenerationEU- rahoitusta. Tuki on tärkeä hankkeen jatkosuunnittelun edistämiseksi.

Hankkeessa luodaan erittäin tärkeitä edellytyksiä kehittää Suomen energia- ja raaka-ainejärjestelmää mahdollistamaan uusiutuvan energian laajamittainen hyödyntäminen, uusia innovatiivisia tuotteita, ratkaisuja, arvoketjuja sekä ekosysteemejä. Tavoitteena on luoda Suomeen mahdollisimman hyvät olosuhteet tuottaa, ja etenkin jatkojalostaa vetyä. Toteutuessaan hanke olisi Suomen ensiaskel kohti vetyinfrastruktuurin mahdollistamaa kansallista ja kansainvälistä vetyyn perustuvia markkinoita.         

”Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Suomi tavoittelee johtavaa asemaa vetytaloudessa Euroopassa. Vedyn siirto ja varastointi on tärkeässä roolissa vetytalouden mahdollistajana. Hankkeen avulla selvitämme mahdollisuuksia luoda skaalautuva ja monistettava malli vedyn putki-infrastruktuurille. Lisäksi tarkoituksena on testata ja ottaa käyttöön teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja”, kertoo johtaja Sara Kärki Gasgrid Finland Oy:stä.

Demonstraatiohanke mahdollistaa Suomen ensimmäisen kokonaisen vedyn arvoketjun toteuttamisen sähköstä kemianteollisuuden sivutuotevedyn kautta terästeollisuuden vihreiksi lopputuotteiksi asti ja edistää siten Suomen energia- ja raaka-ainejärjestelmän kehitystä. Hanke vahvistaa sektori-integraatiota, jossa eri energiamuodot tasapainottavat toisiaan ja tasaavat kulutuspiikkejä, mikä puolestaan mahdollistaa kestävämmän energiantuotannon ja kulutuksen niin kiinteistöissä, teollisuudessa kuin liikenteessäkin.

Kemira näkee vetyputkisiirtohankkeen tärkeänä mahdollistajana alueellisen vetyklusterin kehitykselle.

”Kemiran Joutsenon tehtaalla vetyä syntyy sivutuotteena kloraatinvalmistuksen yhteydessä. Toimiva siirtoinfrastruktuuri mahdollistaa vedyn tehokkaat toimitukset ja luo synergiaetuja ja kasvuedellytyksiä vedyn jatkojalostukselle”, sanoo Kemiran Joutsenon tehtaanjohtaja Janne Tynninen.

”Olemme ilahtuneita rahoituspäätöksestä vedyn siirtohankkeelle. Ovakolla on jo nyt 95 % pienemmät hiilipäästöt teräksenvalmistuksessa verrattuna terästeollisuuden keskiarvoon. Lisäksi tammikuusta 2022 alkaen olemme hyvittäneet loputkin päästöt käyttämällä hiilikompensaatiota. Uuden teknologian hyödyntäminen ja mahdollisuus vedyn käyttöön polttoaineena tulevaisuudessa tukevat Ovakon tavoitteita hiilipäästöjemme nollaamiseksi”, kommentoi Ovako Imatra Oy Ab:n tehtaanjohtaja Klaus Enwald.

Gasgrid Finlandin tehtäväksi on annettu kehittää kansallista vetyverkkoa ja kansainvälistä vedyn siirtoinfrastruktuuria ja vetymarkkinaa tukemaan Suomen energiaitsenäisyyttä, taloutta ja teollisia investointeja. Tehtävää varten on perustettu Gasgrid Vetyverkot Oy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Gasgrid Finland osallistuu aktiivisesti Suomen kattavan ja Euroopan laajuiseen vetyinfrastruktuurin ja -markkinan kehityksen visiotyöhön European Hydrogen Backbone, (EHB) -ryhmässä. Gasgrid Finland on mukana myös Nordic Hydrogen Route -hankkeessa, jossa kehitetään vetyinfrastruktuuria ja -markkinaa Perämeren alueelle. Lisäksi Gasgrid on kehittämässä Itämeren alueen vetyverkkoja Baltic Sea Hydrogen Collector -hankkeessa sekä Nordic-Baltic Hydrogen Corridor-hankkeessa. Hankkeiden tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät teollisuuden investointiedellytykset Suomeen erityisesti vedyn jatkojalostuksen näkökulmasta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi