Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomen Tieyhdistys on huolissaan tienpitoon esitetystä rahoituksesta – vaikutuksia myös yksityisteihin

Maanantaina julkistettu valtiovarainministeriön ehdotus talousarvioksi 2024 kasvattaa huolta. Lisäksi yksityisteiden perusparannusten avustukset ovat laskusuunnassa.

Vuoden 2024 budjettiehdotuksessa esitetään ennätysalhaista 646 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitusta tienpidolle. Sen sijaan vuonna 2022 tienpitoon satsattiin 100 miljoonaa euroa enemmän. Kohonnut inflaatio syö suuren osan tienpidolle suunnatusta rahoituksesta. Samalla korjausvelka ampaisee vielä jyrkempään nousuun. Budjettiratkaisun arvioidaan nostavan tieverkon korjausvelan 1,9 miljardiin euroon.

Investointiohjelman toivotaan paikkaavan leikkauksia

Tieyhdistys pitää oljenkortena neljän miljardin investointiohjelmaa, jonka toivotaan paikkaavan budjettikehyksessä esitettyjä leikkauksia. Investointiohjelman osalta ei ole vielä konkreettisia tietoja siitä, miten toimiin ryhdytään.

 – Hallituksen olisi hyvä avata investointiohjelmaansa julkiselle keskustelulle mahdollisimman pian, katsoo Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Suomen Tieyhdistys muistuttaa hallitusohjelmasta, jossa tiestöön panostaminen nähdään investointina. Tieinvestoinneilla ja korjausvelan poistamisella tuettaisiin parhaiten työllisyyttä, yrittäjyyttä ja teollisuuden kilpailukykyä.

Yksityisteiden perusparannusten avustukset laskusuunnassa

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa yksityisteiden perusparannuksiin ja erityiskohteiseen osoitetun yksityistieavustuksen määrä putoaisi 8,5 miljoonaan euroon. Leikkausta vuoden 2023 tasoon tulisi peräti 14,5 milj. euroa.

Osa tiekuntien siltaremonteista ja metsätalouden kuljetusten vaatimista kantavuuden parantamisista jää ilman rahoitusta, laskee Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

– Yksityisteitä hallinnoivien tiekuntien osakkaat vastaavat aina omasta osuudestaan perusparannusten kustannuksista, mutta valtion maksamien avustusten merkitys on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta välttämättömät siltaremontit ovat tärkeitä koko tieverkostomme kannalta. Yli 90 prosenttia raakapuun kuljetuksista lähtee yksityisteiltä ja kuljetusketju katkeaa, jos kantavuudet yksityistieverkolla ja silloilla eivät riitä, muistuttaa Simo Takalammi.

Huonokuntoinen tieverkko vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Suomen Tieyhdistys on huolissaan budjetin toteuttamisen vaikutuksista mm. liikenneturvallisuuteen ja työssäkäyntiin sekä huoltovarmuuteen. Tieverkon huono kunto aiheuttaa haittaa kotimaisen ruokatuotannon kuljetusketjuille, rakentamisen, raakapuun ja lämmityshakkeen kuljetuksille sekä pelastustoimille. Vaikutukset tuntuvat erityisen raskaasti yksilöiden ja elinkeinoharjoittajien arjessa.

Tiestön kunto heijastelee myös koko maan kilpailukykyyn mm. vientituotteiden kautta. Suurin osa kuljetuksista kulkee tieverkolla, ja jos liikenteen päästöihin halutaan vaikuttaa, tulee tieinfrasta siltoineen pitää parempaa huolta. Olemassa oleva tieverkko mahdollistaa yrittämisen ja elämisen ympäri Suomen.

Tieliikenneinfran investoinneille ja tieverkon korjausvelan vähentämiselle valtiovarainministeriön ehdotus on tiukka. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että hallitus pysäyttää tieverkon rapistumisen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi