Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Syvennystöiden talvitauko on ohi – työt jatkuvat Kemin Ajoksen meriväylällä ja Kemin satamassa

Työt ovat käynnistyneet talvitauon jälkeen sekä Ajoksen meriväylällä että Kemin satamassa. Uusi, syvempi väylä on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2023. Nykyinen 10 metriä syvä meriväylä syvennetään hankkeessa 12 metriin. Syvennetyn väylän tavoitteena on palvella paremmin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia.

Väylävirasto Kemin ruoppaus, syksy 2022

Väylän syventämisurakassa on yhteensä 28 ruoppauskohdetta, joista 22 on valmistunut viime vuonna. Nyt tulevan kesän aikana ruoppaustyöt jatkuvat vielä kuudella ruoppauskoh-teella. 

”Meriväylän syventäminen näyttäisi valmistuvan etuajassa ja myös budjetissa pysytään,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Lähes kaikki massoista on jo ruopattu ja loput työt keskittyvät korkeiden kohteiden poistoon sekä lohkareiden rikkomiseen. Hankkeeseen sisältyvät myös syventämiseen liittyvät läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Kesän aikana siirretään kelluvat turvalaitteet sekä asennetaan meriväylälle uusia poijuja ja viittoja. Ympäristöntarkkailu jatkuu tarkkailuohjelman mukaisesti veden laadun ja samentuman mittauksilla. 

Meriväylällä liikkuvat kuokkaruoppaaja Manu-Pekka ja kahmariruoppaaja Meri-Pekka. Lisäksi kalustoon kuuluu proomukalustoa, hinaajia, haraus- ja luotauskalustoa sekä miehistönkuljetusalus. Ajoksen edustalla ruoppaustöiden aikana liikkuvia vapaa-ajan veneilijöitä muistutetaan pitämään riittävä etäisyys ruoppausaluksiin.

Myös Kemin Satama Oy:n satama-altaan ruoppaus ja louhintatyöt ovat noin 90 prosenttisesti valmiit. Työt jatkuvat syyskuun loppuun asti ja pääosa töistä tehdään uuden ja vanhan laiturin väli-sellä alueella. 

”Ajoksen sataman laajennustyöt näyttäisivät valmistuvat sovitussa ajassa,” sanoo hankkeen sataman tekninen päällikkö Jari Heikkilä Kemin Satama Oy:stä.

Satama-altaan työmaalla liikkuvat kuokkaruoppaajat Harald, Merikuokka ja Pete sekä hinaajien avustuksella proomukalustoa. Satama-altaan kohdalla veneväyläyllä liikkuessa tulee pitää riittävän alhaista nopeutta ja turvaetäisyyttä sekä ohittaa vesirakennuskalusto veneväylän länsipuolelta.

Hanke verkossahttps://vayla.fi/ajoksenvayla 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi