Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Joukkoliikenteelle myönnetty 39 miljoonaa euroa tukea

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt noin 39 miljoonaa euroa joukkoliikenteen valtionavustuksia 19 joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle Suomessa. Vuotuisen perusavustuksen lisäksi avustusta on myönnetty ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusten mukaisiin joukkoliikennetoimenpiteisiin. Ilmastoperusteisella valtionavustuksella edistetään puhtaan joukkoliikennekaluston, erityisesti sähköbussien, käyttöönottoa ja liikennöintiä.

Traficom on myöntänyt noin 39,1 miljoonaa euroa joukkoliikenteen valtionavustuksia toimivaltaisille viranomaisille Suomessa. Tänä vuonna avustuksia ei myönnetty enää kahden edeltävän vuoden tapaan koronan aiheuttamiin lipputulomenetyksiin.

”Vaikka joukkoliikenteessä on viime vuosina ollut merkittäviä taloudellisia haasteita koronapandemian vuoksi, on hienoa, että puhtaiden käyttövoimien, etenkin sähköbussien, määrä kasvaa voimakkaasti. Myös matkustajamäärät ovat paikoin ylittäneet koronaa edeltävän tason”, toteaa erityisasiantuntija Toni Bärman.

Joukkoliikenteen valtionavustukset myönnetään pääsääntöisesti joukkoliikenteen ostoihin. Niiden myöntämistä ohjaa vahvasti seitsemällä eri seudulla voimassa olevat MAL-sopimukset. MAL-sopimusten ensimmäiset toimenpidekaudet ovat päättymässä vuoteen 2023 ja uusien sopimusten valmistelu on aloitettu.

Sähköbussien määrä kasvaa voimakkaasti – eniten Helsingin seudun liikenteessä

Joukkoliikenteen ilmastoperusteisella valtionavustuksella on tuettu erityisesti niitä viranomaisia, jotka ovat siirtyneet joukkoliikenteessä puhtaisiin käyttövoimiin. Etenkin sähköbussien määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2023 sähköbusseilla ajettavien linjakilometrien määrä eli suorite on noin 20 % kaikkien joukkoliikenteen valtionavustusta saaneiden viranomaisten linja-autosuoritteesta.

”Eniten sähköbusseja on käytössä Helsingin seudun liikenteen alueella, jossa niiden suorite linja-autoliikenteestä on noin neljännes. ELY-keskuksista ensimmäisenä sähköbussiliikennettä aloittavat nyt tukea saaneet Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset”, Bärman kertoo.

Ilmastoperusteisella rahoituksella tuetaan lisäksi joukkoliikenteen markkinointikampanjoita, joilla pyritään edistämään joukkoliikenteen käyttöä.

Viranomainen Perusavustus Ilmastoperusteinen rahoitus, MAL-sopimuksiin sidottu osuus Ilmastoperusteinen rahoitus, puhtaan kaluston suorite Ilmastoperusteinen rahoitus, hankkeet Yhteensä 
HSL 5 320 000 € 3 500 000 € 6 977 000 € 239 500 € 16 036 500 € 
Tampere 2 123 000 € 1 400 000 €   35 000 € 3 558 000 € 
Turku 1 874 000 € 1 190 000 € 413 000 € 47 500 € 3 524 500 € 
Oulu 1 433 000 € 912 000 €     2 345 000 € 
Hämeenlinna 680 000 €   271 000 €   951 000 € 
Joensuu 750 000 €   134 000 €   884 000 € 
Jyväskylä 1 220 000 € 1 000 000 €   60 100 € 2 280 100 € 
Kotka 630 000 €   442 000 € 15 000 € 1 087 000 € 
Kouvola 590 000 €       590 000 € 
Kuopio 1 080 000 € 1 000 000 €     2 080 000 € 
Lahti 1 455 000 € 1 000 000 €   30 000 € 2 485 000 € 
Lappeenranta 530 000 €   44 000 € 35 000 € 609 000 € 
Pori 810 000 €   245 000 €   1 055 000 € 
Vaasa 620 000 €   494 000 €   1 114 000 € 
Hyvinkää     73 000 €   73 000 € 
Savonlinna     159 000 €   159 000 € 
Kajaani       18 500 € 18 500 €
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus     79 000 €   79 000 € 
Varsinais-Suomen ELY-keskus     169 000 €   169 000 € 
Yhteensä 19 115 000 € 10 002 000 € 9 500 000 € 480 600 € 39 097 600 € 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi