Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Yhteensä 46 kestävää ja turvallista liikkumista edistävää hanketta käyntiin valtionavustuksilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin eri puolille Suomea. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin, tukea kestävää liikkumista ja edistää paikallisen liikenneturvallisuustyön kehittymistä.

Traficom on myöntänyt vuodelle 2023 valtionavustuksia liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden hankkeisiin sekä kuntakohtaisiin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin yhteensä 46 hankkeelle.

”On hienoa, että ympäri Suomen halutaan kehittää entistä parempia ja turvallisempia liikkumisen muotoja. Uusia aloitteita kestävien kulkumuotojen osalta tarvitaankin. Kävelyn ja pyöräilyn sujuvoittaminen edistää myös kansanterveyttä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

”Avustuksilla voimme tukea monipuolisesti erilaisia kokeiluja ja kehittämistoimia kunnissa, joilla on paras näkemys asukkaidensa arkeen ja erilaisten liikkujaryhmien tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Monet hankkeet ovat osa pitkäjänteistä työtä ja pohjautuvat kuntien omiin strategioihin ja visioihin liittyen hyvinvointiin, ilmastoon, kestävään liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen”, sanoo johtaja Pipsa Eklund.

Kestävien kulkutapojen vahvistamiseen avustusta 25 hankkeelle

Liikkumisen ohjauksen tukea voi hakea erilaisiin hankkeisiin, joilla on tarkoitus vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistaa kestäviä liikkumistottumuksia joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta. Avustusta myönnettiin nyt 25 hankkeelle yhteensä noin 1,04 miljoonaa euroa. Hankkeita toteuttavat kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt.

”Saimme hakemuksia yhteensä 46 kappaletta. Hyviä hakemuksia oli paljon ja kiinnostusta ja halukkuutta liikkumisen ohjauksen hankkeisiin on enemmän kuin pystymme tukemaan. Nyt käynnistyvissä liikkumisen ohjauksen hankkeissa edistetään muun muassa pyöräilyä ja kestäviä matkaketjuja eri tavoin sekä kestävää liikkumista työpaikoilla ja kouluissa”, erityisasiantuntija Michaela Sannholm sanoo.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saivat Akaa ja Valkeakoski, Helsinki, Iisalmi, Itä-Lapin kuntayhtymä, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Jyväskylä, Kaarina, Kruunupyy, Lappeenranta, Nokia, Oulu, Protect Our Winters Finland ry, Pudasjärvi (yhdessä 12 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnan kanssa), Pyöräilykuntien verkosto ry, Pyöräliitto ry, Riihimäki (yhdessä Pietarsaaren, Uudenkaupungin ja Akaan kanssa), Suomen kuntatekniikan yhdistys ry, Tampere, Turku, Vaasa, Valonia/Varsinais-Suomen liitto sekä Vantaa.

Tutustu liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneisiin hankkeisiin 

Avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen 12 kunnalle tai seudulle

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmahankkeissa määritetään kuntien tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräliikenteen edellytyksiä ja kasvattamaan näiden kulkumuotojen suosiota lähitulevaisuudessa.

Edistämisohjelmien laatimiseen myönnettiin avustusta 12 kunnalle tai seudulle, yhteensä noin 300 000 euroa. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma muodostaa pohjan suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle edistämistyölle sekä kokoaa parhaimmillaan yhteen laajasti toimijoita ja tahoja eri toimiala- ja sektorirajat ylittäen.

Avustusta kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen myönnettiin seuraaville kunnille ja seuduille: Hartolan kunta (kahden kunnan yhteinen), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (yhteensä 15 kuntaa), Hämeenkyrön kunta, Imatran kaupunki, Kaarinan kaupunki, Oriveden kaupunki, Pudasjärven kaupunki, Raision kaupunki, Rauman kaupunki (yhteensä 4 kuntaa), Taipalsaaren kunta (yhteensä 4 kuntaa), Vaalan kunta ja Vihdin kunta.

Tutustu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan avustusta saaneisiin hankkeisiin 

Paikallisen liikenneturvallisuustyön kehittämiseen tukea yhdeksälle hankkeelle

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimukseen. Hankeavustusten tuella käynnistyy nyt yhdeksän hanketta, joissa etsitään muun muassa toimivia muotoja nuorten kanssa tehtävään liikenneturvallisuustyöhön. Hankesisällöissä näkyy myös iäkkäiden liikkumisen teemat, liikenteen rauhoittaminen ja työmatkapyöräilyn turvallisuus. Tukea myönnettiin yhteensä noin 180 000 euroa.

Liikenneturvallisuuden hankeavustusta saivat Keminmaan kunnan vetämänä Lapin maakunnan 21 kunnan yhteinen hanke, Kuopio, Liminka, Oulu, Parainen, Tampere, Turku ja Vantaa sekä Pyöräilykuntien verkosto ry.

Tutustu liikenneturvallisuuden hankeavustusta saaneisiin hankkeisiin

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärät nousevat 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2016. Nyt myönnettävät valtionavustukset osaltaan edesauttavat tämän tavoitteen toteutumista ja fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa. Kestävien liikennemuotojen turvallisuuden edistäminen on vahvasti esillä myös uudessa liikenneturvallisuusstrategiassa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi