Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Väylävirasto teiden talvikunnossapidosta: Kahden sivuaurallisen yksikön käyttö moottoritiellä parantaa liikenneturvallisuutta

Moottoriteitä voidaan jatkossa aurata kahdella peräkkäin kulkevalla sivuaurallisella yksiköllä. Tie saadaan paremmin kerralla kuntoon ja tienkäyttäjien liikenneturvallisuus paranee, kun vaarallinen aura-autojen välistä ohittaminen estetään.

Väylävirasto päivitti maanteiden talvihoidon menetelmätieto-ohjettaan, ja jatkossa sallitaan kahden sivuaurallisen yksikön käyttö moottoriteiden tai muiden kaksiajorataisten teiden aurauksessa. Menetelmässä ei lähtökohtaisesti päästetä autoilijoita ohittamaan aura-autojen välistä.

”Ohittamista ei voi tehdä turvallisesti, joten yksiköiden välinen etäisyys pidetään niin pienenä, että ohittaminen on selkeästi mahdotonta. Ohitusmahdollisuus aura-autojen välistä voidaan harkiten antaa silloin, kun auraparin etummaisessa aurausyksikössä ei käytetä sivuauraa”, kertoo maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija Mika Terhelä Väylävirastosta.

Kahden sivuaurallisen yksikön käyttöä moottoritien aurauksessa on aiemmin pilotoitu Mäntsälän hoitourakassa. Kokemukset ovat olleet varsin hyviä, sanoo pilotoinnissa mukana ollut työmaapäällikkö Jari Rosenqvist Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU:sta.

”Kun ohitusmahdollisuutta ei ole, parantuu tienkäyttäjän liikenneturvallisuus huomattavasti. Aurayksikön ohitustilanteissa on vuosien varrella sattunut liikaa ulosajoja, auraan osumisia tai muita läheltä piti -tilanteita. Tietysti myös aura-auton kuljettajan työturvallisuus kohenee”, Rosenqvist toteaa.

Moottoritien auraus kahta sivuaurallista yksikköä käytettäessä. Yksiköiden välien etäisyys pidetään niin pienenä, että ohittaminen on mahdotonta.

Ohitusmahdollisuus aura-autojen välistä voidaan harkiten antaa, kun etumainen aurausyksikkö ei käytä sivuauraa.

Työ nopeampaa, myös tienkäyttäjien yllätykset vähenevät

Kahden sivuaurallisen yksikön käyttö myös nopeuttaa kunnossapitotyön tekemistä moottoriteillä. Lisäksi menetelmä ehkäisee tienkäyttäjille kelinvaihteluista aiheutuvia yllättäviä tilanteita.

”Ajokeli aurojen etupuolella on yleensä hyvinkin paljon heikompi kuin aurojen takana puhtaalla tiellä ajettaessa. Tämä saattaa monelta ohittamaan pyrkivältä unohtua”, Rosenqvist muistuttaa.

Vaikka auraparin taakse jäisikin hetkeksi, ei se juurikaan vaikuta kokonaismatka-aikaan. Aurausnopeus on tavallisesti 60 km/h, joten esimerkiksi 20 kilometrin matka kestää vain viisi minuuttia kauemmin verrattuna huonolla ajokelillä tavalliseen kahdeksankympin matkanopeuteen. Lumisateella on joka tapauksessa varattava matkaan normaalia enemmän aikaa, mikäli tien päälle on lähdettävä.

Vilkkaat tiet aurataan ensimmäisenä

Talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat tien merkitys ja liikennemäärä. Maantiet on jaettu talvihoitoluokkiin, ja vilkkaat tiet aurataan ensimmäisenä. Maanteiden talvihoidon urakoinnin ohjauksesta ja laadun toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset. Lisää tietoa teiden talvihoitoluokista löytyy Väyläviraston verkkosivuilta.

”Vilkasliikenteisillä teillä lunta sallitaan lumisateen aikana vain muutama sentti. Lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiden ajoradoilta 2–3 tunnissa. Muutaman kerran talvessa toistuvissa lumimyräköissä työtä tehdään koko kalustolla ja lunta voi silloin olla ajoittain haitaksi saakka”, Terhelä toteaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi