Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Wärtsilä 31DF -moottorin uusi versio vähentää metaanipäästöjä merkittävästi – Wasalinen Aurora Botnia mukana kehityksessä

Teknologiayhtiö Wärtsilä on lanseerannut uuden, erittäin vähäpäästöisen version jo entuudestaan tehokkaasta Wärtsilä 31DF -moottorista. Kun polttoaineena on nesteytetty maakaasu (LNG), uuden version metaanipäästöt 50 %:n kuormituksella ovat jopa 56 % pienemmät ja typen oksidien (NOx) päästöt jopa 86 % pienemmät. Painotetulla keskiarvolla mitaten uusi teknologia vähentää metaanipäästöjä vielä 41 % standardin Wärtsilä 31DF -moottorin päästötasosta, joka on sellaisenaankin jo markkinoiden alhaisin.

Wasaline Aurora Botnia

Uusi Wärtsilä 31DF -moottoriversio toimii yhtenä neljästä moottorista, jotka ovat suomalais-ruotsalaisen Wasaline-varustamon Aurora Botnia -aluksen käyttövoimana. Jo tämä on vähentänyt aluksen metaanipäästöjä 10 %. EU:n rahoittamien Green Ray- ja SeaTech-hankkeiden puitteissa Wärtsilä on pilotoinut tätä erittäin vähäpäästöistä konseptia Aurora Botnialla poikkeuksellisen hyvin tuloksin, jotka Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen joulukuussa 2022 tekemä tutkimus vahvisti. Positiivisten tutkimustulosten kannustamana Wärtsilä on nyt lanseerannut erittäin vähäpäästöisen version Wärtsilä 31DF -moottorista.

Uusin yhteistyö on osa Wärtsilän ja Wasalinen pitkäaikaista kumppanuutta, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä Aurora Botnialla, maailman ympäristöystävällisimmällä matkustaja-autolautalla.

”Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja olemme työskennelleet tiiviisti Wärtsilän kanssa kestävän merenkulun edistämiseksi. Tavoitteellinen kumppanuutemme hyödyttää kumpaakin yritystä ja koko teollisuudenalaa. Olemme mielellämme antaneet Wärtsilän käyttää Aurora Botniaa liikkuvana laboratoriona ja olemme iloisia menestyksestä, jonka tämä uusin Wärtsilän teknologian läpimurto on saavuttanut,” kommentoi Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Vuonna 2015 lanseerattu Wärtsilä 31DF -moottorialusta tunnetaan poikkeuksellisen taloudellisesta polttoaineenkulutuksestaan, erinomaisesta suorituskyvystään ja vähäisistä kasvihuonekaasupäästöistään. Moottorin standardiversiokin täyttää jo nykyisten säännösten vaatimukset. Uusi versio mahdollistaa metaanipäästöjen vähentämisen entisestään, mikä auttaa varmistamaan, että alukset pystyvät täyttämään myös tulevat, mahdollisesti tiukemmat globaalit vaatimukset. Monipolttoaineteknologian parantaminen metaanipäästöjen vähentämiseksi vaikuttaa merkittävästi myös LNG:n pitkän aikavälin käyttökelpoisuuteen meriliikenteen polttoaineena.

”Työmme metaani- ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on osa Wärtsilän toimia tehokkuuden parantamiseksi ja tuotteidemme päästöjen vähentämiseksi. Uusi innovaatiomme on tärkeä lisäaskel matkalla kohti hiilineutraaliutta”, kommentoi Stefan Nysjö, Johtaja, Power Supply, Wärtsilä Marine Power.

Nysjö jatkaa: ”LNG-polttoaineinfrastruktuurin rakentaminen on ollut tärkeä tekijä merenkulun vihreässä siirtymässä, ja Wärtsilä jatkaa sitä tukevien ratkaisujen kehittämistä. Olemme aina keskittyneet parantamaan ja optimoimaan olemassa olevia ratkaisuja ja kehittämään mielenkiintoisia uusia ratkaisuja. Uusin lanseerauksemme on selkeästi tämän sitoumuksen mukainen.”

Vaikka moottoreiden metaanipäästöt ovat prosentuaalisesti pieniä, metaani on selvästi hiilidioksidia haitallisempi kasvihuonekaasu – sen vaikutus on jopa 28-kertainen. Metaanipäästöjen vähentäminen merenkulun alalla on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää moottoreiden kokonaiskasvihuonepäästöjä seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja se täydentää toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi