Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKAL selvitti: kuorma-autojen päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus huonoa – neljällä viidestä ongelmia

Autojen haitallisia lähipäästöjä vähennetään yleisimmin AdBlue-lisäainetta käyttävillä katalysaattoreilla tai pakokaasujen takaisinkierrätyksellä. Kuljetusyritysten edunvalvoja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kysyi jäseniltään autojen päästövähennyslaitteistojen toimintavarmuudesta käytännön olosuhteissa. Vastausten perusteella päästövähennyslaitteet toimivat huonosti Suomen talviolosuhteissa.

Kyselyyn vastanneista 854 yrityksestä 80 prosentilla oli ilmennyt autoissa normaalista poikkeavia ongelmia, jotka olivat liittyneet päästövähennyslaitteistojen toimintaan. Tästä joukosta yli puolella ongelmat olivat olleet toistuvia. SKALin selvitys paljastaa karun ja yrityksille kalliiksi käyvän tilannekuvan päästövähennyslaitteiden ongelmista Suomen keliolosuhteissa.

Kuva: Neljällä viidestä vastanneesta on ilmennyt ongelmia päästövähennyslaitteistojen käytössä vähintään satunnaisesti.

Vastaajista 70 prosenttia oli joutunut korjaamaan autojen päästövähennyslaitteita kuluneen talven 2023–2024 aikana. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli joutunut korjaamaan päästövähennyslaitteita ajoneuvoissaan merkittävällä rahamäärällä. Ongelmia kokeneista yrittäjistä 89 prosenttia raportoi, että päästövähennyslaitteiden vikaantuminen on ollut yleisempää kylminä vuodenaikoina.

Päästövähennyslaitteiden vikaantuminen on kuljetusyrityksille hyvin hankala tilanne. Suorien korjauskulujen lisäksi kustannuksia aiheutuu siitä, kun auto joudutaan ottamaan pois tuottavasta työstä korjauksen ajaksi. Mikäli päästövähennyslaitteiden vikaantuminen on toistuvaa, kuten kyselyn vastaukset kertovat, voivat taloudelliset vaikutukset yrityksille olla huomattavia.

Selvitys herättää kysymyksen siitä, onko päästövähennyslaitteiden toimintavarmuus ylipäätään riittävällä tasolla:

– Onko laitteet tai niissä tarvittava urealiuos suunniteltu ja testattu kestämään Suomen normaaleja talviolosuhteita, kysyy SKALin johtaja Petri Murto.

Pohjoisia olosuhteita ei tunneta riittävästi

Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että autoille ja urealiuokselle asetetuissa teknisissä vaatimuksissa ei riittävästi oteta huomioon pohjoisen vaativia ilmasto-olosuhteita. SKALin mielestä viranomaisten ja säädösten laatijoiden tulisi nykyistä paremmin varmistaa, että tekniset vaatimukset ja standardit eivät johda tämänkaltaisiin kuljetusyritysten kuluja lisääviin ja kaluston toimintavarmuutta heikentäviin ongelmiin.

Huolimatta päästövähennyslaitteiden huonosta toimintavarmuudesta niiden ohittaminen autoissa on kiellettyä. Sanktiointi päästömanipuloinnista tiukkenee huomattavasti kesäkuun alussa, minkä jälkeen päästömanipuloidusta kuorma-autosta voi seurata 30 000 euron liikennevirhemaksu ajoneuvon haltijalle.

Kyselyyn autojen päästövähennyslaitteiden toiminnasta vastasi 28.2.2024 – 17.3.2024 välisenä aikana 854 kuljetusyritystä.

AdBlue-lisäaine on urealiuos, jota käytetään vähentämään typenoksidipäästöjä uusimmissa dieselmoottoreissa. Lisäainetta syötetään ajoneuvossa erilliseen AdBlue-tankkiin.

Kyselyn taustatiedot ja tulokset

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi