Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: ELY-keskusten joukkoliikenteen rahoitus palaa koronapandemiaa edeltävälle tasolle

ELY-keskusten joukkoliikenteen määrärahoissa ollaan palaamassa vuoden 2019 tasolle. Hallitusohjelman mukaan joukkoliikenteeseen ei ole enää luvassa lisärahoitusta, jota myönnettiin valtion koronapandemian aikaisissa lisätalousarvioissa. ELY-keskusten ostoliikenteen tarve on viime vuosina kasvanut ja alan kustannustaso kohonnut merkittävästi, joten säästötoimenpiteet ovat nyt välttämättömiä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kohdentaa valtion talousarvioissa alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoon ja kehittämiseen osoitetun rahoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, jotka toimivat joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina. ELY-keskusten joukkoliikenteen määräraha on valtion talousarviossa ollut pitkään noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimusliikenteen hankintoihin on kulunut määrärahasta keskimäärin kaksi kolmasosaa. Lisäksi ELY-keskukset myöntävät alueensa kunnille joukkoliikenteen valtionavustuksia, joiden osuus määrärahasta on ollut noin kolmasosa eli 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Ostoliikenteellä on paikattu vähentynyttä markkinaehtoista linja-autoliikennettä

Koronapandemian muutettua matkustuskäyttäytymistä ja Venäjän hyökkäyssodan kasvatettua alan kustannuksia markkinaehtoinen linja-autoliikenne on vähentynyt. Yhteyksiä on turvattu ELY-keskusten ostoliikenteellä, jota on rahoitettu valtion vuosien 2020–2022 lisätalousarvioissa myönnetyillä lisämäärärahoilla. Vuosina 2020–2024 ELY-keskuksille on kiintiöity keskimäärin noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallitusohjelman mukaan lisämäärärahoja ei enää ole luvassa. Näin ollen valtion talousarviossa on vuodesta 2025 alkaen odotettavissa paluu vuoden 2019 rahoitustasoon, joka on noin 30 miljoonaa euroa. Tämä vaatii ELY-keskusten joukkoliikenteen vuosittaisten kustannusten karsimista keskimäärin 10 miljoonalla eurolla eli 25 %.

Lisäksi linja-autoalan kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on noussut vuodesta 2020 vuoteen 2023 noin 20%. Tämän myötä sopimusliikenteen kustannukset ovat nousseet ja käytettävissä olevan rahoituksen ostovoima heikentynyt.

Traficom kohdentaa käytettävissä olevat määrärahat ELY-keskuksille

Traficom pyytää ELY-keskuksilta tiedot määrärahatarpeista ennen vuosittaisten määrärahojen kiintiöimistä ELY-keskuksittain. Traficom on tähän asti pystynyt huomioimaan ELY-keskusten ilmoittamat rahoitustarpeet kohtuullisen hyvin. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa.

”ELY-keskusten joukkoliikenteen perusmääräraha on ollut pitkään samalla tasolla, mutta ostoliikenteen määrä on kasvanut. Lisäksi alan kohonneet kustannukset ovat pienentäneet määrärahan ostovoimaa. ELY-keskusten määrärahatarpeet ovat nyt huomattavasti suuremmat kuin käytettävissä olevat määrärahat”, sanoo erityisasiantuntija Salla-Mari Rintala.

Traficom ohjaa ELY-keskusten määrärahojen käyttöä ensisijaisesti lainsäädännöllisestä näkökulmasta ja ELY-keskukset tekevät lopulliset päätökset ostettavasta liikenteestä ja kunnille myönnettävistä valtionavustuksista. Traficom tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja koordinoi joukkoliikenteen yhteistyötä valtakunnallisesti. Myös ELY-kohtaisia keskusteluja joukkoliikenteen tilanteesta ja toimenpiteistä käydään säännöllisesti.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi