Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Tutkimus valaisee kuorma- ja linja-autonkuljettajien saatavuuden haasteita Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuore tutkimus tarjoaa kattavan näkemyksen Suomen kuljetusalan ammattikuljettajien saatavuuden ongelmiin, tutkii ongelmien syitä ja ennustaa tilanteen kehittymistä.

Vaikka tilastot osoittavat ammattipätevyyden omaavia kuljettajia olevan riittävästi, niin nyt kuin myös tulevaisuudessa, on kuljetusalalla koettu työvoimapulaa. Traficomin tutkimuksen mukaan ammattikuljettajien saatavuudessa on ollut ongelmia koko maassa ja etenkin Uudellamaalla. Taustalla on puute riittävän osaamistason omaavista kuljettajista.

Työttömien työnhakijoiden määrä on moninkertainen avoimiin työpaikkoihin nähden, vaikkakin tämä suhdeluku on vuosien 2010-2023 välillä pienentynyt merkittävästi. Toisaalta pääosa tutkimuksessa kyselyyn vastanneista ammattikuljettajista koki, että vakituisen työpaikan saa helposti ja yli kaksi kolmasosaa heistä koki, että sen saa helposti omalta työssäkäyntialueelta. ”Tulokset osoittavat, että tarjolla on aiempaa huomattavasti vähemmän riittävän osaamistason omaavia ja alalle todellisuudessa haluavia kuljettajia”, toteaa erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Kuljetusalan työvoimahaasteet ratkaistavissa yhteistyöllä

Tutkimus osoittaa, että kuljetusalalla kohdattavat haasteet ovat monitahoisia, mutta ne voidaan ratkaista kohdennetuilla toimenpiteillä. Työolojen kehittäminen, koulutuksen uudistaminen ja joustavampien työaikajärjestelyjen käyttöönotto ovat avainasemassa kuljetusalan vetovoiman lisäämisessä ja alalla pysymisen pitovoimassa ammattiin aikovien kohdalla.

Erityisen tärkeää on keskittyä kaikilla koulutustasoilla kuljettajien käytännön osaamisen kehittämiseen ja antaa realistinen kuva ammatista jo varhaisessa opintojen vaiheessa. Tämä ei ainoastaan tue kuljettajien ammatillista kasvua vaan myös tekee alasta houkuttelevamman uusille osaajille.

”Kuljetusalan työvoimahaasteiden ratkaiseminen edellyttää tiivistä yhteistyötä. Meidän on yhdistettävä voimamme viranomaisten, koulutuslaitosten ja alan yritysten kesken, jotta voimme kehittää kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat kuljettajien saatavuutta. Tämä tutkimus valaisee niitä kriittisiä alueita, joihin meidän on keskityttävä. Sitoutuminen yhteistyöhön ei ole vain välttämätöntä, vaan se on avain alan tulevaisuuden turvaamiseen,” toteaa Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Lisätietoja:

Kuorma- ja linja-autojen ammattikuljettajien saatavuustutkimus

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi