Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

Lukijaprofiili

 

Lehden lukijaprofiili 2024

  • Lehden suurimman lukijaryhmän muodostavat yrityksissä päättävissä asemissa olevat henkilöt. Tyypillinen lukija on 35+ ikäluokkaan kuuluva yrityksen toimitusjohtaja tai kuljetuksesta, hankinnoista ja varastoinnista vastaava henkilö.
  • Merkittävän lukijaryhmän muodostavat myös kaupan ja teollisuuden alan yritysten logistiikasta ja kuljetuksesta vastaavat henkilöt.
  • Päättävässä asemassa olevien henkilöiden lisäksi lehti tavoittaa myös merkittävän määrän Kuljetus- ja Logistiikka-alan yritysten suorittavan portaan työntekijöitä.
  • Lukijoiden mielenkiinnon kohteita ovat B2B-palvelut, Yritys- ja työnantajapalvelut sekä työntekijöiden löytäminen, tuottavuutta parantavat ohjelmistot, sijoituspalvelut, oman alan teknologian kehitys sekä Kiinteistöt ja kiinteistöpalvelut.
  • Viihteellisistä aiheista kiinnostusta herätti matkustus, moottoriajoneuvot, teknologia, yritysuutiset sekä tarjoukset yhteistyökumppaneilta.

Vuoden 2024 aikana verkkolehden sisältöön on tuotu vahvemmin mukaan teknologia, viihde-elektroniikka ja muu kevyempi sisältö. Aihepiirejä on pyritty laajentamaan lukijoiden mielenkiinnon kohteiden pohjalta pysyen kuitenkin mahdollisimman lähellä lehden keskeisiä teemoja.


Lehden lukijat numeroina

Sukupuoli

Lehden lukijoista 65 % on miehiä ja 35 % naisia.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään lehden sisältöä niin, että voimme tarjota kaikille mielenkiintoista luettavaa, tasapuolisesti.


Lukijoiden ikäryhmä

Lukijakunta jakautuu melko tasaisesti eri ikäryhmien kesken.

Suurimman ikäryhmän kuitenkin muodostavat yli 35 vuotiaat lukijat tasaisesti aina 65+ vuotiaisiin asti.


Lukijat alueittain

Maantieteellisesti suurin yksittäinen alue on pääkaupunkiseutu, josta tulee 42% lehden lukijoista. Tampere ja Turku ovat seuraavaksi suurimmat yksittäiset alueet.

Loput lukijoista jakautuvat melko tasaisesti suurimpaan osaan maata, lähes suorassa suhteessa alueiden väkilukuun.


Lukemiseen käytetyt laitteet

Verkkolehteä ja sivustoa luetaan yhtä paljon mobiililaitteilla kuin perinteisillä tietokoneilla.

Trendien mukaisesti mobiililaitteiden osuus on yhä nousussa, ja ohittanee perinteisen tietokoneen seuraavan vuoden kuluessa.

Pyrimme siis jatkossakin kehittämään lehteä sekä palveluita yhä enemmän digitaalisen median tarpeita vastaamaan, niin mainostajille kuin lukijoille.

 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi