Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Yrittäjät vaativat kilpailuttamista matkanvälitykseen

© Taksiliitto / Kuva: Lauri Rotko

Vammaispalvelulain mukaisten taksikuljetusten välitystoimintaa on Uudellamaalla suunniteltu siirrettäväksi suoraan Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen toiminnaksi. Tämä uhkaa sekä veronmaksajien että kuljetusyrittäjien etua. Vaarana on, että synnytetään massiivinen ja kallis kunnallinen monopoli.

Matkanvälitystä tarjoavat useat tahot, niistä ehkä tunnetuimpina Lähitaksi, Taksi Helsinki ja Helsingin-Uudenmaan Taksit HUT OY. Nyt avoinna on lähes kaikkien Uudenmaan kuntien matkanvälitys. Yrittäjäjärjestö ja Taksiliitto vaativat, että kunnat selvittävät myös muita vaihtoehtoja ja tekevät avoimesti kilpailuttaen parhaan mahdollisen ratkaisun.

Suunnitellussa mallissa kaikki asiakkaiden tilaukset kulkisivat Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen eli Matkapalvelukeskuksen kautta. Toiminnan tuotot jäisivät Helsingille muiden kuntien ulkoistaessa palvelun. On myös suuri vaara, että palvelu heikentää merkittävästi asiakkaiden huomioimista – erityisesti pidentäen taksin odotusaikoja sekä matkoja. Niitä yhdistetään, kun kierretään usean asiakkaan kautta.

Hanketta kiirehdittäneen sen takia, että henkilöliikennettä koskeva lainsäädäntö vapauttaa taksit kilpailulle 1.7.2018 alkaen. Aikataulusta huolimatta asiaa tulee käsitellä laajemmin ja avoimesti. Markkinakartoitus, joka selvittää vaihtoehdot, on välttämätön.

Matkanvälityspalvelut pitää kilpailuttaa siten, että kilpailua syntyy. Sitä edellyttää hankintalaki ja liikennepalvelulaki. Lisäksi kaupungin liikelaitoksen ei ylipäätään pidä lähteä sellaisille markkinoille, jotka yrityksetkin voisivat hoitaa. Paheksumme sitä, että kilpailuneutraliteettia parantavaa yhtiöittämistä ja kilpailuttamista vältellään.

Yrittäjät ja Taksiliitto esittävät syvän huolensa myös pk-yrittäjinä toimivien taksien puolesta. Vaarana on, että toiminta keskittyy usean pienen sijasta harvoille suurille. Nyt puheena olevien kuljetusten arvo on jopa 30 – 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaadimme asian avointa käsittelyä sekä markkinakartoitusta, jolla selvitetään vaihtoehtoiset tavat vammaispalvelulain ja aikanaan Kelan maksamien taksimatkojen välityksen hoitamiseksi. Tämä on sekä hankintalain henki että veronmaksajien ja pienyrittäjien etu.

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Petri Graeffe, toimitusjohtaja, Uudenmaan Yrittäjät

Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Suomen Taksiliitto

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi