Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Jäsenkysely paljastaa linja-autoalan korona-ahdingon – valtaosalla yrityksistä edelleen vaikeuksia ja tulevaisuus uhattuna

Koronatilanne on koetellut ja koettelee vielä jatkossakin linja-autoalan yrityksiä ja työntekijöitä, selviää Linja-autoliiton jäsenkyselystä.

Vastanneista 85 prosenttia ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 30 prosenttia eli ylittäneen hallituksen yrityksille esittämän kustannustuen rajan. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia.

Lisäksi kahdella kolmasosalla liiton jäsenyrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja lähes 90 prosenttia on poistanut linja-autojaan liikennekäytöstä.

Markkinaehtoista liikennettä on pikkuhiljaa käynnistetty uudelleen. Noin puolet vastanneista ilmoitti liikennöivänsä 50 prosenttia normaaliajan tarjonnasta. Keväällä markkinaehtoinen liikenne oli supistettu lähes kokonaan.

Tilausliikenne ja linja-automatkailu ovat kyselyn mukaan olleet käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana. Kotimaan vilkkaasta matkailukesästä huolimatta yli 60 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti tilausliikenteen ja linja-automatkailun volyymin olevan alle 10 prosentin tasolla normaalitilanteeseen nähden.

Korvausten saaminen vaikeaa

Kyselystä käy ilmi, että korvausten saaminen menetetyistä reiteistä ja lipputuloista on ollut hyvin vaikeaa. Suurin osa yrityksistä ei ole saanut kompensaatiota menetetyistä tuloista. Yritystukikanavia, tuen jakoperusteita, määrää ja käsittelyaikoja pääosin kritisoitiin – eniten käytetty tukikanava on ollut Valtiokonttori.

Linja-autoliitto pitää huolestuttavana kyselyssä esiin nousseita tietoja siitä, että yrityksillä on ollut vaikeuksia päästä edes neuvottelemaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen sopeuttamistoimista koronakriisin aikana.

Valtion ostamassa linja-autoliikenteessä pääosa ELY-keskuksista ei ole kompensoinut vuorojen menetettyjä lipputuottoja tai ajamattomia vuoroja, jotka ovat jäämässä linja-autoyritysten tappioiksi. Lisäksi valtaosa, yli 70 prosenttia linja-autoliiton jäsenyrityksistä kertoo, etteivät sopimuskumppaneina kunnat maksa kompensaatioita lakkautettujen koulukuljetusten osalta alueellaan.

Tulevaisuus suuri kysymysmerkki

Linja-autoliikenne on monella harvaan asutulla alueella ainoa tarjolla oleva julkinen kulkumuoto. Koulukyytien lakkaaminen vie myös monelta alueelta niiden kaipaaman julkisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen vaihtoehdon.

Yritysten säilymisen kannalta olisikin elintärkeää, ettei koronan jatkuminen aiheuta uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia ja estä linja-autoliikennettä.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä vetoaa päättäjiin, että yrityksiä ei päästetä kaatumaan ja työpaikkoja näin menetettäisi. Lisäksi Mäkilä muistuttaa, että linja-autot ovat turvallinen ja helppo matkustustapa myös epidemian aikaan.

Linja-autoliitto uudisti elokuussa jäsenkyselyn koronakriisitilanteesta koko jäsenistölleen. Jäsenkyselyn kysymykset olivat lähes samasisältöiset kuin keväällä suoritetussa.

Kyselyssä selvitettiin markkinaehtoisen liikenteen, kaupunki- ja kaupunkiseutuviranomaisten (TVV:t), ELY-keskusten, kuntien koululaisliikenteiden sekä tilausliikenteen ja linja-automatkailun tilannekuvaa koronaviruksen odotetun toisen aallon alla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi