Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

VTV:n raportti liikenteen valvonnasta pehmennelty? – SKAL vaatii oikean tilannekuvan selvittämistä

Julkisuudessa esitettyjen väitteiden mukaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusaineistosta olisi sivuutettu tai kätketty poliittisesti ei-toivottuja aineistoja. Väitteiden mukaan menettely on liittynyt muun muassa poliisin liikennevalvontaa koskevaan tarkastusraporttiin.

Tilanne herättää vakavan huolen siitä, onko raportissa annettu kuva raskaan liikenteen valvonnan nykytilasta oikea. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaatii liikenteen valvonnan todellisen tilannekuvan selvittämistä.

Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2014 alusta valtakunnallisena hallinnollisena poliisiyksikkönä, ja sen työt ohjattiin paikallisten poliisilaitosten tehtäviksi. Liikennepoliisin lakkauttaminen ja sen työn hajauttaminen paikallistasolle aiheutti jyrkkää vastustusta. SKAL ja lukuisat liikenteen järjestöt esittivät huolensa liikenteen valvontaresurssien riittävyydestä ja ammattitaidon säilymisestä. Huolia rauhoiteltiin lupauksella siitä, että myös raskaan liikenteen valvonnan määrä ja laatu säilyisivät riittävinä.

VTV:n asiasta tekemä selvitys on nyt asetettu outoon valoon. Liikenteen valvonnan tilasta ei tällä hetkellä ole varmuutta. Kuljetusalan yrittäjät ilmoittavat erilaiset harmaan talouden ilmiöt, kuten epäreilun kilpailun, toistuvasti suurimpien haasteiden joukossa yrittäjyydessään, osoittavat SKAL Kuljetusbarometrikyselyt. Luvaton liikenne, ylikuormat sekä ajo- ja lepoaikarikkomukset käyvät usein ilmi vain tien päällä tehtävissä tarkastuksissa. Erityisosaamista vaativalla raskaan liikenteen tienvarsivalvonnalla on merkittävä rooli liikenneturvallisuudessa ja harmaan talouden torjunnassa.

– Meillä pitää olla tässä maassa luotettava tapa selvittää asioita päätöksenteon tueksi – myös liikenteen valvonnan tilasta. Jos tosiasioiden perusteella raskaan liikenteen valvontaan ja harmaan talouden torjuntaan osoitetut poliisiresurssit eivät riitä, tien päälle on viipymättä saatava lisää poliiseja, sanoo puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Linkki julkisuudessa käsiteltyyn raporttiin: Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi