Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Riistavaroitusjärjestelmä -pilotti on ollut käynnissä välillä Luopajärvi – Rengonharju noin vuoden

Noin vuosi sitten otettiin käyttöön riistavaroitusjärjestelmä valtatiellä 19 välillä Luopajärvi – Rengonharju. Noin 9 kilometrin pituisen tieosuuden molemmissa päissä etäohjattavat hirvivaroitusmerkit ovat vilkkuneet aamu- ja iltahämärässä, jolloin hirvikolarin riski on suurimmillaan. Riistavaroitusjärjestelmäpilotin tavoitteena on ollut autoilijoiden tarkkaavaisuuden herättäminen ja riistaeläinkolareiden vähentäminen.

Kuva: Ivars Krutainis / Unsplash

Kolarien tilastoja on tutkittava vielä tarkemmin 

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten koordinoiman suurriistavirka-avun tehtävätilaston perusteella hirvikolarien määrä tieosuudella on vähentynyt jonkin verran. Pilottiaikana lokakuusta 2021 tähän päivään mennessä on tieosuudella tapahtunut yhteensä kuusi hirvikolaria. Vastaavana ajanjaksona vuosina 2019–2020 kolareita tapahtui 8 kappaletta ja vuosina 2017-2018 peräti 14 kappaletta. Lisäksi on tapahtunut vuosittain muutamia metsäkauris- ja valkohäntäpeurakolareita.  

– Riistaeläinkolarien määrään vaikuttavat monet asiat. Yksi tärkeimmistä on hirvikannan pieneneminen noin 20 % vuodesta 2017. Pilotin aika, noin vuosi, on lisäksi melko lyhyt aika vetää johtopäätöksiä vaikuttavuudesta, vaan pitää analysoida tilastoja hieman tarkemmin, toteaa liikenneturvallisuusvastaava Kjell Lind Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Kolarien määrään vaikuttaa aina jonkin verran myös sattuma. 

– Lisäksi pitää analysoida kolarien tapahtumahetkeä, sillä varoitusjärjestelmä on kytketty toimimaan vain tiettynä aikana vuorokaudessa, jolloin liikennettä on eniten ja myös suurin riski hirvien liikkumiselle, kertoo hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma Suomen Riistakeskuksesta. 

– Jatkossa dataa pitää tarkastella myös suhteessa tuntikohtaisiin liikennemääriin, esim. työpaikkaliikenne tapahtuu juuri aamu- ja iltahämärien aikaan, lisää InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa.

Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien välttämiseksi ovat varoittaminen liikennemerkeillä, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien alentaminen. Onnettomuuksien ehkäisyyn on käytetty myös eritasojärjestelyitä, pelottimia ja houkuttimia. ELY-keskus tutkii ja tekee yhteistyötä myös uusien tekniikoiden hyödyntämisessä. Tärkeää on pohtia saatuja tuloksia ja verrata niitä kustannuksiin.
Käytössä ollut Välkky riistavaroitusjärjestelmän pilottihanke on toteutettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Suomen riistakeskuksen ja InnoTrafik Oy:n kanssa.

Palaute kyselytutkimuksesta

Riistavaroitusjärjestelmästä kerättiin palautetta marraskuun aikana kyseisellä tiellä liikkuneilta. Kyselyyn vastasi 55 vastaajaa.

– Turun yliopiston professori Pekka Räsäsen tuottaman analyysin perusteella välkkyvästä riistavaroitusjärjestelmästä koettiin olevan hyötyä ja sen toivottiin jatkuvan, toteaa Jouni Hänninen InnoTrafik Oy:stä. Pilotti jatkuu liikennedatan käsittelyllä ja mittauksella sekä hirvikolaritilaston analysoinnilla. Kyseisellä noin 9 kilometrin pituisella hirvivaroitusosuudella on harkinnassa lisää hämärän aikaan vilkkuvia hirvivaroitusmerkkejä, lisää Hänninen.

Lisätiedot riistavaroitusjärjestelmän pilotista (ELY-keskus)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi