Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Näin tekoäly automatisoi logistiikka-alaa – auttaa vähentämään päästöjä ja kasvattamaan voittoja

Tavaroille odotetaan nykypäivänä toimituksia jopa saman päivän aikana. Kasvava kysyntä yhä nopeammille kuljetuksille vaatii enemmän resursseja, monimutkaistaa toimitusketjuja ja lisää hiilidioksidipäästöjä. Globaali IT-palvelutalo Tata Consultancy Services (TCS) esittää uudessa katsauksessaan, miten kuljetus- ja logistiikkayritykset voivat parantaa kannattavuutta, ekologisuutta ja palvelunsa nopeutta tekoälyn avulla.

Tekoälypohjainen päätöksenteko, automaatio ja puhtaampien energialähteiden käyttö tarjoavat logistiikka- ja liikennealalle paljon mahdollisuuksia.

Logistiikan alalla automaatiota voidaan käyttää yksinkertaisimmillaan kuljetusmatkojen optimointiin, mutta sen avulla voidaan tehostaa myös työvoiman, varastojen ja tavarantoimittajien hallintaa. Näin voidaan edelleen vähentää hävikkiä, lisätä toiminnan tehokkuutta ja auttaa alan yrityksiä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa, kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan asiakaspalvelun tasoa.

Verkkokauppatoimitukset samana päivänä helpottuvat, kun tekoälyalgoritmi tehostaa toimintaa

Verkkokauppa ja nopeiden kuljetuspalveluiden kysyntä ovat kasvaneet viime vuosina ennennäkemättömän nopeasti. Koronapandemia nopeutti kasvua entisestään, ja kuljetusten ja logistiikan tehostamisesta on tullut kriittinen kysymys useille yrityksille. Materiaalien ja työvoiman kysyntä on monin paikoin ylittänyt tarjonnan, ja esimerkiksi saman päivän aikana tehtävät toimitukset ovat monimutkaistaneet liiketoimintaa entisestään. Monet yritykset etsivät nyt kestäviä ratkaisuja operatiivisen toimintansa sujuvoittamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Tekoäly ja automaatio voivat auttaa yrityksiä optimoimaan resurssien käyttöä ja virtaviivaistamaan toimitusketjua. Ajantasaisen tiedon avulla tekoälyalgoritmit pystyvät ennakoimaan erilaisia skenaarioita, joita nopeasti vaihteleva kysyntä voi synnyttää, ja tarjoamaan niihin ratkaisuja.

Esimerkki kehittyneen teknologian hyödyntämisestä logistiikka-alalla on PostNordin ja TCS:n toteuttama tekoälyratkaisu, jolla parannettiin kuorma-autojen täyttöastetta kuljetuksissa PostNordin terminaalien ja paikallisten logistiikkakeskusten välillä. Tekoälyjärjestelmä hyödyntää terminaaleissa jo olleita valvontakameroita ja arvioi ajoneuvoihin lastattavien laatikoiden koon perusteella, kuinka täysiä ajoneuvot ovat.

Ratkaisu vähensi tarvittavia ajokilometrejä 5–10 prosentilla, kun täyttöastetta voitiin alkaa mitata aiempaa tarkemmin. Henkilökunta saa tilanteesta visuaalisen yhteenvedon sekä etänä että paikan päällä yhtiön terminaaleissa. Brittiläinen Parcel and Postal Technology International -lehti nimesi järjestelmän viime syksynä kuljetus- ja logistiikka-alan vuoden 2022 innovaatioksi.

Koska toimitusketjujen toiminnot ovat aiempaa monimutkaisempia, logistiikka-ala tarvitsee toimintansa kestävyyden tueksi muitakin keinoja kuin sähköautot ja ekologiset pakkausmateriaalit. Vaikka uusilla teknologioilla voidaan vähentää alan ympäristövaikutuksia, ne eivät ole riittäviä kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Muutos on kuitenkin odotettavissa: tekoälyalgoritmeja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa mukauttamaan yritysten liiketoimintaa myös muuttuviin ympäristövaatimuksiin.

TCS:n katsaus nostaa esiin kaksi esimerkkiä siitä, miten tekoälyä ja algoritmeja voidaan hyödyntää yritysten toiminnassa:

  1. Optimoidut kuljetusreitit: Esimerkiksi verkkokaupan kotiinkuljetusten reittien optimoiminen säästää polttoaine- ja henkilöstökuluja sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Dynaamisen optimoinnin ja tekoälyn avulla voidaan rakentaa toimivampia kuljetusreittejä ja yhdistää olemassa olevia, mikä synnyttää säästöjä ilman, että yrityksen palvelutasosta joudutaan tinkimään. Optimointi auttaa myös ennakoimaan kysyntää ja varaamaan tarvittavat resurssit etukäteen.
  2. Tehokkaampi jakelu: Lajittelu- ja jakelukeskuksissa algoritmeja voidaan hyödyntää automatisointiin ja kustannusten minimointiin kaikilla toimitusketjun osa-alueilla, mukaan lukien lajittelu, aikataulutus, reittisuunnittelu ja työvoiman käyttö. Algoritmit voivat tarjota tehokkaampia ja paremmin jäsenneltyjä ratkaisuja kysynnän vaihteluun ja kustannuksiin liittyviin ongelmiin. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan vähentää sekä jakeluun tarvittavien konttien että kuljetusajoneuvojen määrää, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Automatisoidut reititysratkaisut, jotka perustuvat koneoppimiseen, vahvistusoppimiseen ja heuristiikkaa hyödyntäviin hakuihin, pystyvät ratkomaan laajamittaisia ongelmia vain muutamassa minuutissa.

Yhä useampi yritys on huomannut, ettei kestävämmän liiketoiminnan rakentaminen tarkoita voitoista tinkimistä. Automaatiota ja tekoälypohjaista optimointia voidaan hyödyntää myös löytämään tasapaino yrityksen taloudellisen menestyksen ja ekologisen kestävyyden välillä. Koronapandemia nopeutti automaation lisääntymistä, ja tulevaisuudessa automaation lisääntyminen tulee todennäköisesti vain kiihtymään. Yritysten onkin nyt aika uudistaa infrastruktuuriaan ja kehittää työntekijöiden osaamista.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi