Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja – tarkista EKL-oikeutesi voimassaolo

Lähes 2000 erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan oikeudet tehtävän hoitamiseen vanhentuvat vuoteen 2013 mennessä, osan jo tämän vuoden aikana. Oikeuksien säilyminen edellyttää täydennyskurssin suorittamista ja uuden EKL-kortin hankkimista. EKL-oikeuksiaan ei kannata päästää vanhenemaan.

Kaikki erikoiskuljetusten liikenteenohjaajien oikeudet ovat nykyään määräaikaisia, Tiehallinnon – eli tästä vuodesta alkaen Liikenneviraston – 26.11.2009 tekemän päätöksen mukaan myös ennen vuotta 2005 myönnetyt EKL-oikeudet. Päätös perustui viime syksynä uudistettuun erikoiskuljetusten liikenteenohjaajia koskevaan säädökseen (Tieliikennelaki 49 §). Päätöksen seurauksena kaikkiaan lähes 2000 henkilön oikeudet vanhentuvat kurssiajankohdan mukaan porrastetusti vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensi joulukuussa vanhenevat 1980-luvulla EKL-kursseille osallistuneiden 480 henkilön oikeudet.

EKL-oikeutensa voi uusia osallistumalla yksipäiväiseen täydennyskoulutukseen ja läpäisemällä siihen liittyvän kokeen ennen kuin oikeudet ehtivät päättyä. Lisäksi edellytetään voimassa olevaa Tieturva 1-korttia. Täydennyskurssi, koe ja uusi kortti maksavat yhteensä noin 250€.

Uusittu oikeus on voimassa viisi vuotta edellisen oikeuden päättymisajankohdasta tai sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 70 vuotta. Jos EKL-oikeutta ei uusita sen voimassaoloaikana, voi sen saada takaisin vain osallistumalla erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan nelipäiväiselle peruskurssille. Kurssin lisäksi on läpäistävä kurssikoe ja suoritettava käytännön harjoittelu.

EKL -kursseja järjestävät Liikenneviraston hyväksymät kurssinjohtajat. Tietoa kursseis-ta ja kurssinjohtajista löytyy osoitteesta: www.spek.fi -> Koulutus -> Erikoiskuljetuksen liikenteenohjaaja.

Lompakkoon muovinen EKL-kortti

Päätöksestään Tiehallinto (Liikennevirasto) tiedotti kaikille asianosaisille henkilökohtaisella kirjeellä joulukuussa 2009. Kirjeen mukana lähetettiin uusi muovinen EKL-kortti, jossa on kerrottu oikeuden vanhenemisen määräaika. Vanha pahvinen EKL-kortti on jokaisen viimeistään nyt siirrettävä muistojen joukkoon.

Yksityiskohtaisemmin asiasta Liikenneviraston Internet-sivuilla osoitteesta www.liikennevirasto.fi -> Palvelut -> Erikoiskuljetukset -> Liikenteen ohjaus.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Maritta Polvinen, puh. 020 637 3589.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi