Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

TransEco tuottaa ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja – RE85-etanolipolttoneste ja flexfuel-autot ovat malliesimerkki autoilun biotulevaisuudesta

Viisivuotisessa TransEco-tutkimusohjelmassa kehitetään vähäpäästöisiä liikenneratkaisuja. St1 on mukana ohjelman polttonestehankkeessa, jossa on optimoitu yhtiön kotimaisen jäte-etanolipohjaisen RE85-polttonesteen ominaisuuksia pohjoisen olosuhteisiin. VTT:n vakuuttavien testitulosten myötä St1 on aloittanut korkeaseosetanolin jakelun laajentamisen valtakunnalliseksi. Jopa 80 % autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähentävä RE85 yhdessä nopeasti yleistyvien flexfuel- eli etanoli–bensiiniautojen kanssa edistää tehokkaasti bioenergian käyttöönottoa liikenteessä.

VTT:n testeissä on löydetty RE85-korkeaseosetanolin bensiinikomponenteille optimikoostumus, jolla pystytään vaikuttamaan flexfuel-autojen käynnistyvyyteen ja pakokaasupäästöihin pohjoisen kylmissä olosuhteissa. Laajoissa testeissä käytettiin eri automerkkien flexfuel-malleja (FFV), jotka edustavat myös uusinta suoraruiskutusmoottoritekniikkaa.

”Muuttamalla RE85:n bensiiniosuuden koostumusta on käytännössä voitu vaikuttaa auton käynnistyvyyteen ja pakokaasupäästöihin. Tulokset vahvistavat, että se toimii hyvin myös matalissa lämpötiloissa. RE85:n optimointihankkeen tuloksilla on merkittävää arvoa myös kansainvälisellä tasolla, sillä näin laajoja etanolitestejä ei maailmallakaan ole vielä tehty”, toteaa VTT:n erikoistutkija Juhani Laurikko.

Kaikki uudet bensiiniautot flexfuel-malleja jo vuonna 2020

Kuva: TransEco-tutkimushanke

Flexfuel-autot yleistyvät nopeasti Suomessa ja markkinoilla on jo tällä hetkellä 200 erilaista mallia. ”FFV-mallien osuus uusista bensiiniautoista on asiasta laaditun ennusteen mukaan 50 % jo vuonna 2017. Tämän vuoden lopussa niitä on liikenteessä jo 6 000 ja vuoteen 2020 mennessä niitä on jo noin 300 000, kun käytännössä kaikki bensiiniautot ovat flexfuel-malleja”, toteaa professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta.

”Flexfuel-mallien korvatessa perinteiset bensiiniautot RE85-korkeaseosetanolin jakeluverkosto tulee kasvamaan nykyisestä 30 pisteestä 500 pisteeseen ja sitä tullaan myymään kaikkien huoltoasemaketjujen asemilla vuoteen 2020 mennessä”, uskoo St1:n Uusiutuvan energian johtaja Jari Suominen. ”RE85 ja flexfuel-auto on suomalaiselle autoilijalle fiksu valinta, joka ei kaadu kustannuksiin. Flexfuel-autot ovat suunnilleen samanhintaisia kuin perinteiset bensiinimallit, jotkut jopa halvempia. Lisäksi etanolin pienempi energiasisältö kompensoituu etanolipolttoaineen halvemmalla hinnalla”, Suominen jatkaa. Myös uudet auto- ja polttoaineveroratkaisut ohjaavat autoilua entistä vähemmän fossiilisia päästöjä tuottaviin vaihtoehtoihin, kuten kotimainen RE85 ja flexfuel-autot.

Liikenteen energiahuollon murroksessa flexfuel-auto onkin auton ostajalle pitkälle tulevaisuuteen kestävä valinta – olipa kriteerinä sitten auton toimivuus, turvallisuus, käyttökustannukset, vaihtoarvo tai päästöt.

Kuva: TransEco-tutkimushanke

Kotimaiselle bioetanolintuotannolle suuri tarve

VTT:n arvion mukaan bioetanolin tarve liikennekäyttöön Suomessa vuonna 2020 tulee olemaan kaikkiaan 200–500 miljoonaa litraa vuodessa autokannan kehityksestä ja etanolin seossuhteista riippuen. Kotimaisen bioetanolituotannon lisääminen vaikuttaisi myönteisesti todennäköisiin saatavuushaasteisiin ja nostaisi näin ollen Suomen energiaomavaraisuutta.

”Keskeistä olisi myös bioetanolivalmistukseen tarvittavan raaka-ainepohjan laajentaminen sisällyttämään laajemmin erilaiset selluloosaa sisältävät raaka-aineet kuten esimerkiksi olki ja saatavilla olevat kuiturikkaat jäte- ja kierrätysmateriaalit. Tämän laajentumisen mahdollistava teknologialäpimurto on juuri nyt tapahtumassa. Siitä esimerkkinä on Italiaan rakenteilla oleva maailman ensimmäinen olkietanolitehdas. Sen on arvioitu olevan toiminnassa ensi kesänä. Teknologian saatavuus on siis realisoitumassa. Suuresta tarpeesta ja hajautuneesta raaka-ainetilanteestamme johtuen Suomeen mahtuu useita bioetanolitehtaita. Tämä edellyttää toteuttamiskelpoisia konsepteja yrityksiltä, investointitukia kiihdyttämään kehitystä ja stabiilia liiketoimintaympäristöä seuraavat 10–15 vuotta”, linjaa VTT:n johtava tutkija Niklas von Weymarn.

St1 on rakentanut vuodesta 2007 etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista jopa 300 miljoonaa litraa etanolia liikennekäyttöön. Tämä määrä riittää silloin jo yli 200 000 flexfuel-auton vuosittaiseksi polttonesteeksi.

St1 integroi myös biokaasun tuotannon etanolintuotantoon ja pilotoi etanolin valmistusta kierrätyskuiduista

Kuva: TransEco-tutkimushanke

St1 valmistaa elintarviketeollisuuden biojätteistä ja tähteistä sekä kotitalouksien ja kauppojen biojätteistä etanolia jo seitsemässä tuotantolaitoksessa eri puolella Suomea. Yhtiö tutkii jatkuvasti myös uusia raaka-ainemahdollisuuksia ruokaketjun ulkopuolelta: ensimmäinen kierrätyskuitua, jätepuuta, olkea ja vastaavia raaka-aineita hyödyntävä pilottilaitos aloittaa toimintansa Jokioisissa keväällä 2012.

St1 aloittaa myös biokaasun tuotannon ensi vuonna. Yhtiö laajentaa Hämeenlinnan Karanojan Bionolix™ -etanolintuotantolaitoksensa integroiduksi biojalostamoksi, jossa bioetanolin lisäksi tuotetulla biokaasulla tuotetaan paikallisesti sähköä ja lämpöä Hämeenlinnan kaupungin tarpeisiin ja korvataan vastaavasti fossiilista energiaa. Kyseessä on uusi tuotantokonsepti, jossa sekalaisten biojätemassojen energiasisältö hyödynnetään maksimaalisen tehokkaasti, sillä etanolin valmistus ennen mädätystä parantaa biokaasun saantoa tavallisesta suomalaisesta erilliskerätystä biojätteestä.

 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi