Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SKAL Kuljetusbarometri 2/2013: Lakiuudistus tehoaa harmaan talouden torjunnassa vain tehokkaan valvonnan avulla

SKAL - Suomen kuljetus ja LogistiikkaKevät jakoi yrittäjiä kahteen leiriin kysynnän suhteen. Kuljetusmäärät vähenivät keväällä runsaalla kolmanneksella (37 %) ja kasvoivat vajaalla viidenneksellä (17 %) yrityksistä. Volyymien kasvua kesäkaudella ennusti viidennes (20 %), laskua vajaa kolmannes (29 %). Tonnia kohden kertyi aavistuksen enemmän ajokilometrejä, mutta pääsääntöisesti ajetut kilometrit olivat linjassa kuljetusmääriin.

Liikevaihdon kehitys oli alkuvuoden tasolla. Vajaa kolmannes onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Liikevaihdon laskua ennusti yhtä moni kuin nousua, noin 28 prosenttia vastanneista. Kasvuennusteet keskittyivät läntiseen ja eteläiseen sekä Sisä-Suomeen. Pessimistisimmät näkymät olivat Kaakkois-Suomessa. Myös kannattavuuskehitys myötäili alkuvuoden tilannetta. Kannattavuus parani yhdellä kuudesta yrittäjästä ja heikkeni useammalla kuin kahdella viidestä (45 %). Parempaa kannattavuutta odotti noin viidennes yrittäjistä (18 %) ja heikkenemistä vajaa kolmannes (30 %). Ennuste parani tammikuusta (10 % ja 42 %). Parhaat kannattavuusennusteet tulivat Oulun seudulta ja Etelä-Suomesta, heikoimmat jälleen kaakosta.

Joka kymmenes vastaajista oli kevään aikana hankkinut lisää kuljetuskalustoa. Yhtä usea oli supistanut kalustoa. Kesäisiä kalustohankintoja ennusti harva (6 %) ja kaluston supistuksia yksi kymmenestä (12 %). Kalustohankintoja suunnittelevista enemmistöllä oli mielessään uusi kalustoyksikkö. Vastauksissa näkyy, että varmuutta sallituista painoista ja kalustotyypeistä ei edelleenkään ole.

Suuret odotukset tavaraliikennelailta – uhkana riittämätön valvonta

Ajankohtaiskysymyksissä kuljetusyrittäjät paneutuivat uuden tavaraliikennelain vaikutuksiin. Vastaajat pitivät kaikkia lakimuutoksia hyvinä harmaan talouden torjunnan kannalta. Merkittävimmäksi nousivat 30 prosentin säännön poistuminen ja erityisesti liikennelupapakko alihankinnassa, jotka liittyvät lähinnä rakennusurakoiden yhteydessä tehtäviin kuljetuksiin. Myös kabotaasin tarkempi määrittely ja tilaajan selvitysvelvollisuus arvioitiin merkittäviksi.

Kuljetusyrittäjät pitivät vakavimpina uhkina tavaraliikennelain tehokkuudelle kuljetusasiakkaiden vakiintuneita käytäntöjä valita halvin tarjoaja sekä kiinnostuksen ja

ohjeistuksen puutetta. Myös Tullin ja muiden valvovien viranomaisten välinen tiedonkulku huolestutti.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toimittaa yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:in kanssa ohjeistuksen kuljetusasiakkaille ennen syksyä. Tavoitteena on tuoda uudistunut lainsäädäntö tehokkaasti käytäntöön.

Sähköinen barometrikysely lähetettiin toukokuussa noin 4900 SKAL:n jäsenyrittäjälle ja siihen vastasi 637 yrittäjää. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. SKAL Kuljetusbarometri julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Ajankohtaiskysymyksissä pureuduttiin uuden tavaraliikennelain tehokkuuteen.

[rivi korkeus=2]

Lähde: Mynewsdesk.com

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi