Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kuljetusten sähköisen tilaamisen pitäisi yleistyä nopeammin

logistiikkayritysten liittoKuljetustilaustietoja välitetään sähköisesti tällä hetkellä yli 60 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava luku oli alle 40. Logistiikkayritysten Liitto ry:n tavoitteena on nostaa sähköisen kuljetustilaamisen taso vuoden 2014 loppuun mennessä 70 prosenttiin. Vuonna 2015 tavoitellaan 80 prosenttia. Muissa pohjoismaissa kuljetustilaustiedoista siirtyy sähköisesti jo yli 90 prosenttia.

[rivi korkeus=2]

Perinteiset toimintatavat syvään juurtuneita

Toimitusjohtaja Pekka Aaltosen mukaan sähköisen kuljetustilaamisen ja tiedonsiirron hyötyjä ei hahmoteta vieläkään riittävän kokonaisvaltaisesti.

− Kuljetustilaustietoja välitetään edelleen paperimuodossa, vaikka käytäntö ja tutkimukset osoittavat, että tehokas ja laadukas logistiikka voi perustua vain eri osapuolten väliseen sähköiseen tiedonsiirtoon. Esimerkiksi käsin kirjoitetusta rahtikirjasta voi syntyä vääriä tulkintoja jo heti toimitusketjun alkuvaiheessa, mikä kertautuu prosessissa erilaisena ylimääräisenä työtä, virheinä ja myöhästymisinä. Lähetystiedot eivät myöskään ole reaaliaikaisesti käytettävissä papereilla toimittaessa, Aaltonen listaa.

Standardoitu tiedonsiirto tärkeintä

Logistiikan sähköisen asioinnin peruspilareita ovat standardin mukaiset rahtikirjat ja yksilölliset rahtikirjanumerot, joiden avulla jokainen lähetys Suomessa voidaan erottaa toisistaan. Yksilölliset rahtikirjanumerot ovat edellytys, jotta koko kuljetusketjun dokumentointi ja seurattavuus olisi kitkatonta. Lisäksi jokainen lähetettävä kolli tulee varustaa kolliosoitelapulla, joka on standardin mukainen ja sisältää seurannassa tarvittavan yksilöivän viivakoodin.

− Sähköisen tilaamisen perustana on standardimuotoinen tiedonesittämistapa ja -siirto. Kuljetuspalveluja ostavien yritysten ei tarvitse olla tietotekniikan ammattilaisia, vaan valmiita palveluja on tarjolla useita. Kannustamme suomalaisyrityksiä siirtymään sähköisten tiedonsiirtojärjestelmien käyttäjiksi. Kun lähestymme sähköisessä tilaamisessa 80 prosentin tasoa, niin jokainen manuaalinen tilaus on entistä hankalampi ja kalliimpi, koska prosessit on rakennettu sähköisen toimintamallin pohjalle. Kuten pankkimaailmassa, kallis manuaalinen operointi on vain poikkeustilanteita varten.

Sähköinen tiedonsiirto kilpailuvaltti

Lähetystietojen virheellisyys vaikuttaa suoraan palvelun laatuun. Sähköisen asioinnin edut logistiikassa ovat kiistattomat ja koko toimitusketju tulee saada sähköiseksi tilauksesta laskutukseen.

− Koko Suomen kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeää saada kuljetusten sähköinen tilaaminen yli 90 prosentin tasolle. Meillä ei ole enää varaa hidastella ja antaa jatkuvaa etumatkaa kilpailijamaillemme.

www.logistiikkayritykset.fi

[rivi korkeus=1]

Logistiikkayritysten Liitto on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien tavaralogistiikkapalveluyritysten elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö, tehtävänään edistää jäsenyritysten liiketoiminnan edellytyksiä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi