Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kahdeksan kymmenestä kuorma-auton odottamattomasta pysähdyksestä voidaan välttää ennakoivalla huollolla

volvoKuorma-autojen odottamattomia pysähdyksiä voidaan vähentää 80 prosentilla. Tämä käy ilmi Volvo Trucksin tekemästä tutkimuksesta. Pitkän aikavälin tavoite on täysin poistaa odottamattomat pysähdykset. Yksi avaintekijä tässä kehityksessä on kuorma-auton etäyhteys, joka luo täysin uudet edellytykset ennakoivan huollon merkitykselle.

[rivi korkeus=2]

Odottamaton pysähdys on yksi ongelmallisimpia tilanteita, mihin kuljetusyritys voi joutua. Kuljettajalle koituvan harmin lisäksi yritys menettää liikevaihtoa, pysähdys lisää huolto- ja korjauskustannuksia sekä vahingoittaa pahimmassa tapauksessa kuljetusliikkeen mainetta.

– Jo nyt kuljetusalalla toimitaan erittäin pienillä liikevoittomarginaaleilla, joten odottamaton pysähdys on kova isku kuljetusyritykselle. Meillä täytyy näin ollen olla parempi ymmärrys siitä miksi näitä pysähdyksiä tapahtuu ja auttaa sekä kuljetusyrittäjiä että kuljettajia lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta, sanoo Volvo Trucksin laatujohtaja Hayder Wokil.

Volvo Trucks toteutti laajan tutkimuksen, joka lisää ymmärrystä siitä, kuinka kuljetusyritysten tuottavuutta voidaan parantaa. Tutkimus pohjautui 3500 Volvo kuorma-auton käyttötietoihin 5 vuoden ajalta. Tähän todelliseen tilastotietoon pohjautuen tehtiin laajoja simulaatioita ja luotiin monia erilaisia mahdollisia huoltotilanteita. Tilanteita analysoitiin, jotta ymmärrettäisiin miten, miksi ja milloin kuorma-auto joutuu odottamattomaan pysähdykseen. Tavoitteena oli löytää tapoja kuinka odottamattomia pysähdyksiä voisi välttää.

-Tutkimus osoitti selkeästi, että kuorma-auton käytön ja tärkeiden komponenttien tilannetta seuraamalla, on mahdollista suunnitella huollot paremmin kuorma-autokohtaisesti. Odottamattomien pysähdyksien määrää voidaan vähentää 80%, jos kuorma-auto on huollettu ajallaan sen todellisiin tarpeisiin nähden, Wokil selittää.

[rivi korkeus=1]

 

VTS_FM_InfographicEtäyhteyksien avulla kohti tulevaisuutta ilman odottamattomia pysähdyksiä

Tärkeitä edellytyksiä odottamattomien pysähdyksien vähentämiseen ovat kuorma-auton huollon tarpeen ennakointi ja kuorma-autokohtainen räätälöity huolto. Tämän mahdollistaa korjaamojen ja kuorma-autojen välinen etäyhteys.

-Korjaamo voi esimerkiksi etänä seurata kuorma-auton käyttöä reaaliaikaisesti, ajoittaa huollot ennakkoon ennen kuin jokin rikkoutuu, tai tilata varaosia ennakkoon. Korjaamo voi myös siirtää sovittua huoltoa, jos huomataan, että joidenkin osien kuluminen onkin odotettua vähäisempää. Tämä säästää aikaa sekä kuljetusyritykselle että kuljettajalle, Wokil lisää.

Siitä huolimatta, että Volvo Trucks on tehnyt valtavaa kehitystyötä tällä saralla, Hayder Wokilin mielestä ennakoivan huollon kehittäminen on vasta alkutekijöissään.

-Näemme suuren potentiaalin tällä alueella. Ajoneuvojen etäyhteydet ovat polku kohti tulevaisuutta ilman odottamattomia pysähdyksiä, sanoo Wokil.

[rivi korkeus=1]

Odottamattomat pysähdykset

  • Odottamaton pysähdys tarkoittaa, ettei kuorma-auto voi suorittaa suunniteltua tehtävää ajoneuvoon tulleen vian vuoksi. Tämän vastakohta on, että kuorma-auto suorittaa kaikki sille määritellyt kuljetustehtävät. Tähän toimintakykyyn viitataan termillä ”käyttöaste”.
  • Volvo Trucksin tutkimuksen mukaan odottamattoman pysähdyksen keskimääräinen kustannus eurooppalaiselle kuljetusyritykselle on 1000 euroa. Tämä kattaa suorat kustannukset kuten hinaus ja korjauskustannukset, hallinnolliset kulut, mahdolliset sakot ja menetetyn liikevaihdon. Summa ei kuitenkaan kata kustannuksia, joita syntyy mahdollisesti vahingoittuneesta kuormasta tai tulonmenetyksiä, joita aiheutuu kuljetusliikkeen maineen vahingoittumisesta.

Näin tutkimus tehtiin:

  • Tutkimuksen (arvioinnin ja simulaatiot) on suorittanut Volvo Groupin Advanced Technology & Research -osasto. Osasto työskentelee muun muassa käyttöasteeseen ja jälkimarkkinaratkaisuihin liittyvien tutkimusten parissa.
  • Tutkimus pohjautui 3500 Volvo kuorma-auton 5 vuoden käyttötietoihin. Jokainen ajoneuvo ajoi vähintään 120 000 km vuodessa.
  • Tähän käytännön tietoon perustuen toteutettiin simulaatioita, jotta pystyttäisiin löytämään keinoja odottamattomien pysähdysten välttämiseksi.
  • Esimerkkejä saadusta tiedosta: kuinka kuorma-autoa on käytetty, esimerkiksi jarruja ja minkälaisia odottamattomia pysähdyksiä on tapahtunut.

Kuorma-auton etäyhteys:

  • Mahdollistaa yhteyden kuorma-auton ja korjaamon välillä.
  • Luo monenlaisia mahdollisuuksia kuljetusyrittäjälle, kuljettajalle sekä huolto- ja korjaamopisteille. Se hyödyttää myös yhteiskuntaa yleisesti kuljetusalan lisääntyneen tuottavuuden, liikenteen paremman sujuvuuden ja pienempien ympäristövaikutusten kautta.
  • Useat Volvo Trucksin tarjoamat palvelut kuten kaluston- ja polttoainekulujen hallinta sekä käyttöasteen parantamiseen liittyvät palvelut ovat mahdollisia kuorma-auton etäyhteyksien ansiosta.
  • Euroopan markkinoilla uuden malliston Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX -kuorma-automalleissa voidaan hyödyntää etäyhteyksiä, kun kuorma-autossa on Gold-huoltosopimus.
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi