Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Turun AMK kehittää 5G-teknologian testausympäristöjä yli miljoonalla eurolla

Tulevaisuudessa suurena haasteena on mobiiliverkkojen kapasiteetti, sillä mobiilidatan käyttö on räjähdysmäisessä kasvussa. Koska radiotaajuudet alkavat olla täynnä, tarvitaan uusia keinoja hyödyntää tätä hupenevaa resurssia. Ratkaisua haetaan 5G-teknologialla.

Turun ammattikorkeakoulu on eturintamassa kehittämässä tulevaisuuden 5G-verkkoja. Suuremman kapasiteetin lisäksi ne mahdollistavat jopa miljoonien IoT-laitteiden kytkemisen verkkoon yhden tukiaseman alueella sekä pienentävät verkon viivettä merkittävästi, mikä mahdollistaa uudenlaiset sovellukset kuten autonomisesti liikkuvat ajoneuvot.

Pelkästään tämän vuoden aikana Turun AMK on saanut läpi kolme hankekokonaisuutta, joista yksi kuuluu EU-komission Horizon 2020 5G-tutkimusohjelmaan (5G-PPP) ja kaksi muuta Tekesin rahoittamaan suomalaiseen 5G Test Network Finland -kokonaisuuteen (5GTNF), joka kokoaa Tekesin 5thGearteknologiaohjelman testiympäristöhankkeet yhteen. Molemmat ovat kansainvälisesti tunnettuja ja merkittäviä kokonaisuuksia. Ammattikorkeakouluista Turku on ainoa suomalainen edustaja 5G-PPP:ssä ja 5GTNF:ssä muista ainoastaan Centria AMK on mukana.

Turun AMK on jo pitkään kehittänyt esimerkiksi langattomien tietoliikennetekniikoiden tutkimuksen vaatimia laboratoriotestaus- ja kenttämittausjärjestelmiä.

– Nyt olemme mukana näissä kolmessa merkittävässä hankkeessa, joissa kaikissa viedään 5G-teknologiaratkaisuja entisestään eteenpäin, kertoo yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko Paavola Turun AMK:sta.

Turun AMK:n rooli tulevien vuosien tutkimustyössä on testausympäristöjen kehittämisessä. Tässä kohtaa hyödynnetään myös olemassa olevia teknologioita mobiiliverkoista ja IoT-tiedonsiirrosta, jotta saadaan tietoa nykyjärjestelmien puutteista uusiin sovelluksiin.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi