Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Uudistuksen tuulia Varovassa – sukupolvi vaihtuu perheyrityksessä

Perheyritys Varovan lähes 70 vuotisella taipaleella on meneillään seuraava sukupolvenvaihdos. Toisen polven perheyrittäjä Pekka Laitinen on sekä hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja – vielä hetken aikaa. Monen pk-yrityksen tai perheyrityksen lailla Varovassakin on haasteena huolehtia jatkuvuudesta ja ylimmän johdon uusiutumisesta.

Laitinen täytti kesällä 60 vuotta ja on nyt päättänyt antaa tilaa jatkajalleen siirtymällä ensi vuonna päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

– Aloitin kesätöissä Varovalla 13-vuotiaana, joten työmaileja on takana jo 40 vuotta. Mielestäni pitää olla aika hyvät perustelut toimia nopeasti kehittyvällä toimialalla yli 60 -vuotiaana toimitusjohtajana, Pekka Laitinen toteaa.

Edellinen sukupolvenvaihdos Varovassa toteutettiin vuonna 2006 kaupalla, jolloin Pekka Laitinen osti osakkeet isältään Leevi K. Laitiselta.

Nyt vuorossa on Varovan omistuksessa seuraavan sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen perheen kesken. Tällä kertaa uusi toimitusjohtaja tulee kuitenkin perheen ulkopuolelta.

– Yksi tärkeimmistä tehtävistäni tulevassa toimenkuvassani on seuraavan omistajasukupolven tukeminen ja yhteistyö, tällä hetkellä vielä varatoimitusjohtajana toimiva Mikko Vihanto, 41 v. toteaa.

Laitinen siirtyy luottavaisin mielin taustalle hallituksen puheenjohtajaksi ja antaa uudentyyppiselle johtajuudelle tilaa. Hän kuitenkin tunnistaa mahdolliset haasteet uudessa tilanteessa. – Suurimpana haasteenani on antaa Mikolle aidosti täydet valtuudet ja pysyä erossa operatiivisesta johtamisesta, Laitinen toteaa hymyillen.

Yhdessä sovittujen arvojen muovaama yrityskulttuuri

Tuleva toimitusjohtaja Vihanto on tehnyt pitkän uran Varovalla eri tehtävissä, mikä antaa vahvan pohjan perheyrityksen luotsaamiseen seuraaville vuosikymmenille. Pekka Laitinen iloitsee siitä, että hänen seuraajansa löytyi vuosi sitten sisäisellä haulla Varovasta. Varovalla on ensisijaisesti pyritty löytämään kaikki esimiehetkin talon sisältä – ja tähän saakka siinä on onnistuttu.

– Yrityksen kulttuurin tuottamissa kasvutarinoissa on ollut selviä etuja. Toisaalta tulevaisuudessa meidän on hyvä pitää myös ulkopuoliset täsmärekrytoinnit vaihtoehtona, Vihanto toteaa. Sekä Laitinen että Vihanto pitävät henkilöstön kouluttamista, jatkuvaa kehittämistä ja urapolkujen luomista ensiarvoisen tärkeinä.

– Tästä hyötyvät myös yhteistyökumppanimme ja varsinkin asiakkaamme, joita visiomme mukaisesti haluamme ilahduttaa ammattitaitoisella palvelukokemuksella, Laitinen korostaa.

Kuluvana vuonna Varovan arvoiksi jäsentyivät luotettavuus, joustavuus ja vastuullisuus.

– Arvot ovat henkilöstön yhdessä valitsemia, joten seisomme kaikki niiden takana, Vihanto kertoo. Olen tästä erityisen iloinen. Mielestäni kaikki perustuu luottamukseen, jota haluammekin vaalia. Joustavuus ja vastuullisuus toimivat tässä hyvinä työkaluina. Uskonkin, että monet pitkäaikaiset asiakkaamme ovat arvostaneet yhteistyössämme juuri luotettavuutta, joustavuutta ja vastuullisuutta, Vihanto jatkaa.

Mikko Vihanto (oik.) luotsaa Varovaa tulevaisuudessa Pekka Laitisen siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi.

Uusi visio ja strategia uudistumisen moottoreina

Varovan vahvoina kasvun vuosina 2000-luvun alkupuoliskolla strategiassa korostuivat prosessien tehostaminen ja tietotekniikkaratkaisujen rakentaminen, mikä tavaravirtojen kasvaessa olikin perusteltua. Maailmanlaajuisen palveluverkoston ja prosessien vakiinnuttua asiakaskokemus on noussut entistä vahvemmin kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Sitä kuvastaa myös Varovan nykyinen visio, ilahduttava palvelukokemus. Varovan tavoitteena on olla halutuin ja luotetuin suomalainen logistiikan asiantuntijakumppani vuonna 2020.

– Vision saavuttaminen pohjaa aktiiviseen strategiatyöhön ja vahvaan liiketoimintamalliin, Vihanto korostaa.

Varovan strategiassa pääteemoja ovat erinomainen laatu, asiakkaan ymmärtäminen, osaajien innostaminen ja uudistuminen. Perheyrityksenä Varovassa on vahva ihmisiä arvostava kulttuuri. Vihanto korostaakin henkilöstön merkitystä yhtenä tärkeimpänä yrityksen voimavarana.

– Haluamme haastaa itseämme rohkeasti myös uusille toimintatavoille. Näemme, että tehokkaasti määritellyt vastuut ja valtuudet innostavat osaavia ammattilaisia palvelemaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme parhaalla tavalla visiomme mukaisesti, Vihanto kertoo. Vihanto näkeekin johdon ja esimiesten yhtenä tärkeimpänä tehtävänä mahdollistaa asiantuntijoiden onnistuminen omassa työssään.

– On olennaista, että varmistamme riittävät resurssit. Tehokkaassa työyhteisössä asiantuntijat pääsevät osoittamaan osaamistaan. Se tuo leveyttä laadun tuottamisen hartioihin, mikä on tärkeää etenkin keskisuuressa yrityksessä, Vihanto painottaa.

Osaavan henkilöstön ohella Varovan liiketoimintamalli perustuu vahvoihin itsenäisiin kumppaneihin Suomessa ja maailmalla.

– Kun kumppanien ydinliiketoiminnot kohtaavat tehokkaasti, pystymme yhdessä luomaan kokonaisuuden, jonka lopputuloksesta asiakas voi hyötyä omassa toiminnassaan, Vihanto korostaa.

Osallistavaa johtamista

Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää nykymaailman muuttuvassa työelämässä. Tässä Vihannon viimeisin virstanpylväs on MBAtutkinto Aalto EE:stä vuonna 2016. Hän kokeekin, että oppi työn ohessa on palkitsevaa, kun monia asioita voi soveltaa heti käytäntöön.

Työssään Vihanto kuvaa itseään päämäärätietoiseksi, analyyttiseksi ja rauhalliseksi. Hän uskookin, että niistä ominaisuuksista on hyötyä myös uudessa tehtävässä.

– Liiketoimintaosaamisen ohella johtajan on tärkeä olla hyvä kuuntelija, oli sitten keskustelun osapuolena työntekijä, yhteistyökumppani tai asiakas. Aitojen kohtaamisten kautta saa uusia näkökulmia ja siellä rakentuu luottamus yhteistyölle, joka kantaa myös haastavissa tilanteissa. Yhtä lailla selvät tavoitteet auttavat päätösten perustelemisessa itselle ja muille.

Liikunta ja urheilu eri joukkuelajeissa ovat aina olleet Vihannolla lähellä sydäntä.

– Lenkkeily ja golfin pelailu toimivat nykyään hyvänä vastapainona työelämälle. Itsensä kanssa kilpailu vie entisen urheilijan joskus mennessään, mutta onneksi vaimo osaa rauhoitella, Vihanto nauraa. Myös lukeminen on noussut Vihannolla varsinkin viime vuosina tärkeäksi harrastukseksi. Johtamiseen liittyen lukupöydällä ovat viime aikoina vierailleet mm. Matti Alahuhdan ja koripallovalmentaja Henrik Dettmannin kirjat.

-Heillä molemmilla on paljon sanottavaa ihmisten johtamisesta, Vihanto pohtii.

 

 

Varova tarjoaa kansainvälisiä kuljetus- ja huolintapalvelija sekä asiakaskohtaisesti suunniteltuja toimitusketjun hallinnan ratkaisuja yhteistyössä maailmanlaajuisen logistiikkaverkostonsa kanssa. Varovan palvelupakettiin kuuluvat vienti- ja tuontikuljetukset kaikilla kuljetusmuodoilla, projekti- ja erikoiskuljetukset, kotimaan logistiikka, huolintapalvelut ja e-palvelut. Yrityksen viidessä Suomen toimipisteessä työskentelee yhteensä noin 100 logistiikan asiantuntijaa.

 

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 4 / 2017, voit lukea sen myös näköislehdestä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi