Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Autoalan Keskusliiton säätiö panostaa autoalan osaamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä

Uuden teknologian ja palveluliiketoiminnan kehityksen myötä on tärkeää entisestään vahvistaa autoalan koulutuksen ja tutkimustoiminnan toimintaedellytyksiä ja korkeaa laatua. Autoalan Keskusliitto ja Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö (AAKES) ovat toimineet vuosia yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa kehittäen uusia palveluliiketoiminnan malleja varmistaakseen autoalan osaamisen tulevaisuudessakin.

Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. Professuurin tavoitteena on vahvistaa auto-, työkone- ja kuljetustekniikan tohtori- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. Nyt säätiö on tukemassa toista professuuria, joka toimisi yhteistyössä eri yliopistojen tiedekuntien kanssa.

AAKES on myös Euroopan aluekehitysrahaston ja Oulun alueen yritysten kanssa rahoittamassa Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden testausympäristöä Mobilab-hanketta. Hanke sai yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen, joka mahdollistaa tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuotteeksi.

Riverian autoala palkittiin Koulutuksen järjestäjä 2018 -palkinnolla

AAKES valitsee vuosittain autoalan vuoden koulutuksen järjestäjän. Kilpailu on avoin kaikille autoalan ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen järjestäjä 2018 -palkinto myönnettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Riverian autoalan koulutukselle autoalan opettajille ja koulutuksen järjestäjille sunnatuilla Autoalan teknologian osaamisen kehittämispäivillä Oulussa 26.4.2019.

– Riveriassa laatujärjestelmä on tunnistettu ja tunnustettu. Kehitystyö on pitkäjänteistä ja harkittua, ja sitä tehdään kaikilla osa-alueilla. Riveriassa on ymmärretty koulutuksen järjestäjän rooli osaamisen kehittämisen edistämiseksi yhteistyössä muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa, toteaa Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

– Olemme panostaneet muun muassa työelämäyhteistyön ja opetuksen kehittämiseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti, ja nähneet sen erittäin tärkeänä tulevaisuuden osaamisen takaamiseksi. Henkilökunnan asenteella ja työnantajan tarjoamilla mahdollisuuksilla on ollut iso merkitys tämän saavuttamisessa, kiittelee koulutuspäällikkö Ari Pikkarainen. Arvostan tätä tunnustusta korkealle, ja se edelleen rohkaisee jatkamaan tätä työtä.

www.akl.fi


Autoalan Keskusliiton omistama Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö on perustettu vuonna 1961 edistämään autoalan ammatillista koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi autoalalle. Autoalan Koulutuksen järjestäjä -palkinto myönnetään kouluttajalle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja palkitaan alan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla avustuksella ja tunnustuspalkinnolla. Autoalan Keskusliitto on järjestänyt 10 vuoden ajan AAKESin tuella Autoalan teknologian osaamisen kehittämispäivät, joilla käsitellään teknologian ja palveluliiketoiminnan muutoksiin liittyviä aiheita.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi