Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kauppamerenkulun turvallisuus säilyi vakaana vuonna 2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaanotti vuoden 2021 aikana 37 ilmoitusta kauppamerenkulun onnettomuuksista. Vuonna 2020 onnettomuuksia ilmoitettiin 29 kappaletta. Onnettomuusmäärät pysyivät siitä huolimatta keskiarvon tasolla, ja kokonaisuutena suomalaisen merenkulun tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

Vuoden 2021 aikana Traficomin tietoon tuli 30 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Suomalaisille aluksille näistä onnettomuuksista tapahtui 24 kappaletta. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 26 ja 21 onnettomuutta. Ulkomailla suomalaisille aluksille sattui seitsemän onnettomuutta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 3–6 onnettomuutta.  

”Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista”, kertoo erityisasiantuntija Esa Pasanen

Kauppamerenkulun onnettomuuksien seuraukset ovat olleet lieviä. Onnettomuuksista ei ole aiheutunut vakavia haittoja ympäristölle. Onnettomuudet eivät ole myöskään johtaneet ihmishenkien menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin.  

Ilmoitusvelvoite otettiin käyttöön vuonna 2017 

Merilaissa on jo pitkään velvoitettu ilmoittamaan kaikista kauppamerenkulun onnettomuuksista viranomaiselle, mutta vaaratilanteista ei ole ollut samanlaista ilmoitusvelvoitetta ennen vuotta 2017. Traficom on vastaanottanut vuosien 2017–2021 aikana 117 ilmoitusta vaaratilanteista. Lukuun sisältyvät suomalaisille ja ulkomaalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet Suomen aluevesillä, sekä suomalaisille aluksille tapahtuneet vaaratilanteet ulkomailla. 

Lue lisää merenkulun turvallisuudesta Liikennefakta-sivustolta  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi