Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Suomalais-saksalais-norjalainen yrityskonsortio GeoReN voitti Norjan ydinjätteen loppusijoitusta koskevan tarjouskilpailun

Norjan ydinjätehuoltoyhtiö NND (Norsk Nuklear Dekommisjonering) on valinnut A-Insinöörit Oy:n, saksalaisen BGE TEC:n, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Mitta Oy:n, Posiva Solutions Oy:n (PSOY) ja VTT:n sekä alihankkijana toimivan norjalaisen Ramboll-yhtiön muodostaman GeoReN-konsortion kehittämään ydin- ja muun radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen tähtääviä ratkaisuja Norjassa. Nelivuotinen puitesopimus on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa (enintään 550 miljoonaa Norjan kruunua).

Havainnekuva Norjaan suunnitellun radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen maanpintarakennuksista. (GeoReN)

GeoReN-konsortion organisaatioilla on pitkä kokemus ja vahva osaaminen ydinjätehuollon ratkaisujen ja geologisen loppusijoituksen kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Konsortion kokemus kattaa niin matala- ja keskiaktiivisen kuin korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Konsortion osaaminen mahdollistaa luotettavan, pitkäaikaisturvallisen ja kustannustehokkaan loppusijoitusratkaisun kehittämisen Norjan tarpeisiin. 

”GeoReN-konsortiolla on ainutlaatuiset ansiot turvallisten ratkaisujen kehittämisessä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitukseen, mikä osaltaan lisää sidosryhmien luottamusta NND:n toimintaan”, arvioi NND:n tekninen johtaja Nils Bøhmer.

GeoReN -konsortiota koordinoiva Mitta Oy:n ydinjätehuollon liiketoiminnasta vastaava Teemu Laurila odottaa paljon tulevalta yhteistyöltä. ”Konsortiomme laaja-alainen asiantuntemus mahdollistaa menestyksellisen loppusijoitusohjelman kehittämisen Norjassa. Tarjoamme NND:lle palveluja, jotka perustuvat yhdessä asiakkaan kanssa tunnistettuihin kehitystarpeisiin.”

Norjan ydinjätteet ovat peräisin tutkimusreaktoreiden käytöstä 1950-luvulta vuoteen 2019 saakka, jolloin viimeinen tutkimusreaktori suljettiin. Tämän jälkeen maahan perustettiin NND vastaamaan ydinlaitosten käytöstäpoistosta ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Toistaiseksi käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään tutkimusreaktoreiden yhteydessä Haldenissa ja Kjellerissä. Matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varastoidaan maanalaisissa tiloissa Himdalenissa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi