Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

VR:n energiatehokkuusohjelmassa haetaan keinoja energiankäytön tehostamiseen

VR käynnistää energiatehokkuusohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa 5-10% energiankäyttöä sekä saada kaikki VR:läiset ja sidosryhmät mukaan säästötalkoisiin. Keinoja ovat mm. taloudellisen ajotavan edistäminen, liikenne- ja kalustosuunnittelun kehittäminen, ratapihojen energiankäytön tehostaminen sekä datan ja analytiikan parempi hyödyntäminen energiankulutuksen seurannassa.

Vallitseva Euroopan laajuinen kriisi koskettaa koko yhteiskuntaa ja jokaista kotitaloutta. Sähkön hinnan nousu ja sen saatavuus talvella puhuttavat. Niin myös meitä VR:llä. Hinnan nousun vaikutuksista on arvioitu, että energian kustannuksemme saattavat tänä vuonna jopa lähes tuplaantua. VR käyttää lähes 1 % koko Suomen sähkönkulutuksesta. Käyttämästämme sähköstä suurin osa, 90%, kuluu junaliikenteeseen ja sen jälkeen suurin sähkönkuluttajamme ovat kiinteistöt. 

Yhtiönä olemme jo vuosikymmenten ajan tehneet pitkäjänteistä ja hyvää työtä ympäristön ja energiatehokkuuden eteen. Ympäristöohjelmaamme kirjattu tavoite energian kulutuksen vähentämisestä 15% suoritetta kohden vuoteen 2030 mennessä, saa nyt vauhtia, kun aloitamme koko konsernin laajuisen tehokkaampaan energian käyttöön tähtäävän kehitysohjelman.  

Energiatehokkuusohjelman tavoitteena on tehostaa 5-10% energiankäyttöä sekä saada kaikki VR:läiset ja sidosryhmät mukaan säästötalkoisiin.

”Haluamme VR:nä osaltamme myös auttaa Suomea haastavassa energiatilanteessa.8 Koska olemme valtakunnan tasolla iso energian käyttäjä, on toimillamme vaikutusta sähkön riittävyyden ja kulutuspiikkien näkökulmasta katsottuna. Meidän tulee etsiä ja ottaa käyttöön kaikki työkalut, joilla voimme vahvistaa ennakointia ja varautumista sekä hyödyntää energiansäästön mahdollisuudet lähitulevaisuudessa”, VR:n talousjohtaja Erkka Repo sanoo. 

Nopeat toimet lähiajan haasteiden selättämiseen, mutta katse myös kauemmas

Tunnistettuja keinoja säästää energiaa ovat mm. taloudellisen ajotavan edistäminen, liikenne- ja kalustosuunnittelun kehittäminen, ratapihojen energiankäytön tehostaminen sekä datan ja analytiikan parempi hyödyntäminen energiankulutuksen seurannassa. Myös sidosryhmäyhteistyö, esimerkiksi liikenteenohjauksen kanssa, on avainroolissa junaliikenteen energiatehokkuuden parantamisessa.

”Yhteistyö on avain onnistumiseen. Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Fintrafficin liikenteenohjauksen kanssa voidaan saada merkittäviä säästöjä aikaan turhia junapysähdyksiä vähentämällä ja suunnittelemalla ne paremmin. Lisäksi tavaraliikenteen puolella on yhdessä asiakkaiden kanssa pyritty parantamaan liikenteen energiatehokkuutta. Esimerkiksi junakilometrien optimointi, täyttöasteiden parantaminen ja tyhjänä ajamisen minimointi ovat jo tunnistettuja ja käytössä olevia keinoja”, Repo jatkaa. 

Ohjelma ei suinkaan pysähdy lyhyen tähtäimen tavoitteisiin, vaan tarkoitus on katsoa myös kauemmas. Energiatehokkuusohjelman etenemisen myötä tulemme tarkastelemaan pidemmän aikavälin toimia, joilla voidaan tukea siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja ja varmistaa uuden junakaluston hankinnoissa mahdollisimman energiataloudelliset ja ympäristöystävälliset valinnat.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi