Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Autoliitto: Kuukausien mittainen ajokortin ikäpoikkeuslupien käsittelyruuhka on kohtuuton

Traficomin internetsivujen mukaan ikäpoikkeuslupakäsittelyssä on 2–3 kuukauden viive. Tilanne on kohtuuton ajokorttia esimerkiksi opiskelumatkoihin tarvitsevien nuorten kannalta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kotisivuilla ilmoitetaan, että ikäpoikkeuslupahakemusten käsittely on ruuhkautunut. Tänään päivitetyssä julkaisussa kerrotaan, että jonossa on tällä hetkellä 4200 hakemusta, ja että parhaillaan käsitellään 24.5.2023 saapuneita hakemuksia.

”Tällaiset käsittelyajat ovat täysin kohtuuttomia ja huonoa viranomaistoimintaa. Ikäpoikkeuslupaa haetaan muun muassa koulu- ja opiskelumatkojen mahdollistamiseksi. Koulut ovat nyt alkamassa, mutta ajokorttihakemukset makaavat virkamiesten pöydillä. Asiaan on saatava muutos nopeasti”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Sanna Marinin hallitus laati viime vuonna ajokorttilakiesityksen, jossa esitettiin poikkeuslupamenettelystä luopumista ja ajokortin hankkimisen mahdollistamista 17-vuotiaana huoltajan suostumuksella, mutta eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä. Lupamenettelystä luopuminen olisi vähentänyt Traficomin hallinnollisia kuluja, sillä ikäpoikkeuslupien käsittelyyn käytettiin jo viime vuonna 13–14 henkilötyövuotta. Hakemusten määrä on kasvanut edelleen, mikä on johtanut käsittelyn pahaan ruuhkautumiseen.

”Ajokortin hankkimisen mahdollistaminen 17-vuotiaana ilman erillistä hakemusprosessia olisi kannatettava asia. Se keventäisi byrokratiaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia”, Nieminen toteaa.

Jotkut tahot vastustavat alle 18-vuotiaiden mahdollisuutta saada ajokortti perustellen asiaa muun muassa sillä, että 17-vuotiaat ovat vastuuttomia liikenteessä. Tilastot eivät kuitenkaan tätä asiaa tue. Viime vuonna julkistetun ajokorttilain seurantatutkimuksen mukaan 17–19-vuotiaiden onnettomuusmäärät ovat vähentyneet ja loukkaantumisten kokonaismäärä laskenut. Ajokieltorikokseen syyllistyi 3,3 prosenttia B-luokan ajokortin 17-vuotiaana saaneista kuljettajista. Ero 17- ja 18-vuotiaiden välillä oli vain 0,3 prosenttiyksikköä.

”Hyvin pieni osa kuljettajista aiheuttaa isoimmat ongelmat. Tähän joukkoon voitaisiin kohdentaa aiempaa ankarampia ajokieltorangaistuksia sekä määrätä ajokieltokoulutusta. Koko ikäluokkaa ei pidä rangaista siksi, että muutama toimii vastuuttomasti”, Nieminen sanoo.

Suomenkin ajokorttilainsäädäntöön vaikuttavaa EU:n ajokorttidirektiiviä ollaan parhaillaan uudistamassa. Direktiiviluonnoksessa esitetään alaikäisten ajamisen mahdollistaminen siten, että mukana olisi 25 vuotta täyttänyt apukuljettaja.

”Nyt ajokortti hankitaan nimenomaan itsenäisen liikkumisen mahdollistamiseksi, joten apukuljettajan mukanaolo ei olisi toimiva ratkaisu. Erityisesti opetusluvalla ajokortin hankkivat ajavat muutenkin keskimäärin melko paljon vastuullisen opettajan, useimmiten isän tai äidin, valvonnassa ennen ajokortin saamista. Opetuslupalaiset pärjäävät myös sekä kuljettajatutkinnon teoria- että ajokokeessa parhaiten”, Nieminen huomauttaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi