Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Eduskunta vaatii autojen kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotukien palauttamista lakiin (oikaisu 16.11. klo 21.44)

Eduskunta päätti eilen illalla liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta, että ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla lainsäädäntöön palautetaan mahdollisuus kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotukiin.”

Oikaisu 16.11. klo 21:44: Toisin kuin alkuperäisessä uutisessa kerrottiin, muuntotukien ja täyssähköautojen hankintatuen hakuaika päättyi jo vuoden 2022 lopussa. Uutisesta poiketen muuntotukia ei siis olisi poistettu, vaan näitä koskevan sääntelyn kumoamista ehdotettiin, jotta lakia voitaisi yksinkertaistaa.

Uutisessa kerrottiin myös virheellisesti, että näiden tilalle olisi tullut vain raskaan kaluston hankintatukia. Todellisuudessa sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet ovat olleet jo aiemmin haettavissa.

Alkuperäisen uutisen tiedot perustuivat Etanoliautoilijat Ry:n antamaan tiedotteeseen.

[oikaisu päättyy]

”Henkilöautojenkaan käyttövoimamurros ei ole vielä siinä vaiheessa, että näistä kustannustehokkaista ja yksinkertaisista tukimuodoista olisi voitu luopua. Pelkästään yhteen keinoon nojaamalla liikenteen päästövähennystavoitteita ei tulla saavuttamaan, vaan kaikki keinot tarvitaan käyttöön,” sanoo Etanoliautoilijat ry:n toiminnanjohtaja Antti Grönlund.

”Alkuperäinen hallituksen esitys oli näille tavoitteille hyvin haitallinen. Suuri kiitos siis kaikille liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenille, että he puuttuivat peliin ja tekivät tämän erittäin tärkeän lausumaehdotuksen osana mietintöään”, kiittää toiminnanjohtaja Antti Grönlund.

Muuntotuella on saatu aikaan 6 934 etanolikonversiota vain 1,4 miljoonan budjetilla ennen kuin se vuoden 2022 lopussa päättyi. Ja tämä siitäkin huolimatta, että muuntotukea pystyi hakemaan ainoastaan vanhempiin, ennen 1.9.2009 käyttöönotettuihin autoihin. Kesäkuussa voimaan astunut uusi sääntely vapautti käyttövoimamuutokset kaikkiin autoihin iästä riippumatta, joka avaa etanolille aivan uusia mahdollisuuksia.

Etanolikonversio on yksittäiselle autoilijalle kaikista halvin tapa vähentää oman autoilunsa päästöjä jopa 80 prosentilla. Näiden muutosten tukeminen on myös valtiontaloudelle edullisin keino saada aikaan päästövähennyksiä liikenteessä: esimerkiksi 500 euron muuntotuella päästövähennystonnin kustannukseksi tulee vain 26 euroa. Vertailun vuoksi jakeluvelvoitteen nykyisellä HVO-painotteisella täytöllä hinnaksi tulee noin 400 euroa ja sähköautojen nykyisellä verotuella suhteessa bensiiniautoon noin 600 euroa.

”Seuraavaksi Liikenne- ja viestintäministeriön pitää ottaa tämä lausuma vakavasti ja aloittaa uuden muuntotukilain valmistelu viivytyksettä,” vetoaa toiminnanjohtaja Grönlund.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi