Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficomin huolestuttava havainto: Mopot huonokuntoisia sekä tien päällä että onnettomuuksissa

Tekniset viat ja virittäminen ovat yleisiä sekä liikenteessä olevissa että onnettomuuksiin joutuvissa mopoissa. Moottoripyörien keski-ikä on korkea, mutta ne ovat paremmassa kunnossa kuin samanikäiset henkilöautot.

Kuvituskuva

Mopot todennäköisesti rekisteröidyistä moottoriajoneuvoista huonokuntoisimpia

Elokuussa 2023 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja poliisin tekemässä yhteisvalvonnassa tarkastettiin 25 mopoa ja näistä vain 8 oli liikennekelpoisessa kunnossa. Tarkastetuista mopoista noin puolet oli viritettyjä.

Myös vakavissa liikenneonnettomuuksissa suuri osa mopoista on huonossa kunnossa. ”Yleisimpiä vikoja tutkijalautakuntien tutkimissa mopo-onnettomuuksissa olivat mopon virittäminen sekä valaisimien, peilien, jarrujen ja renkaiden viat ja puutteet, samoin kuin elokuisessa valvonnassa”, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

”Nuorten liikenneonnettomuudet ovat yleinen huolenaiheemme. On tärkeää, että nuoret ja heidän vanhempansa ymmärtävät, että myös mopojen pitää olla teknisesti kunnossa, vaikka niitä ei katsasteta,” muistuttaa ylitarkastaja Tatu Siivonen.

Moottoripyörät paremmassa kunnossa kuin samanikäiset henkilöautot

Moottoripyörät olivat selvästi mopoja paremmassa kunnossa elokuussa tehdyssä valvonnassa. Tarkastetuista 47 moottoripyörästä 74 % oli liikennekelpoisessa kunnossa. 15 % olisi todennäköisesti hylätty, jos kyseessä olisi ollut määräaikaiskatsastus ja 11 % olisi saanut korjauskehotuksen.

”Tarkastettujen moottoripyörien perusteella ei voi suoraan arvioida  liikenteessä olevien moottoripyörien kuntoa koko maassa, mutta moottoripyörät näyttävät olevan paremmassa kunnossa kuin saman ikäiset eli noin 15 vuotta vanhat henkilöautot”, toteaa Siivonen.

”Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa moottoripyöristä noin 30 prosentissa oli teknisiä vikoja”, kertoo Rajamäki.

Mopo- ja moottoripyöräonnettomuudet tapahtuvat pienemmillä teillä

Onnettomuuksien ominaisuuksissa näkyy se, että mopoilla ja moottoripyörillä ajetaan paljon pienemmillä teillä ja myös onnettomuudet tapahtuvat usein siellä.

”Tutkijalautakuntien tutkimissa mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksissa yleisimpiä liikenneympäristön riskitekijöitä olivat puiden ja pensaiden aiheuttamat näkemäesteet, tien huono geometria kuten kaarteisuus ja mäkisyys, liikenteenohjaukseen liittyvät riskit, huonokuntoinen päällyste ja liittymän muotoiluun ja risteysjärjestelyihin liittyvät riskit”, kertoo Ossi Kortiainen Traficomista.

Moottoripyöräily on huomattavasti henkilöautolla liikkumista vaarallisempaa, kun onnettomuusmäärä suhteutetaan liikennekäytössä olevien ajoneuvojen määrään. Moottoripyöräilijöitä kuolee keskimäärin kaksitoista vuodessa ja henkilöautolla liikkuvia viisi vuodessa sataatuhatta ajoneuvoa kohti. ”Moottoripyöräilystä ei ole olemassa tilastotietoa koko maan vuosittaisista ajokilometreistä, toisin kuin henkilöautoilusta. Jos voitaisiin laskea onnettomuusmäärä suhteessa ajettuihin kilometreihin, moottoripyöräily olisi luultavasti vielä selvemmin henkilöautoilua vaarallisempi kulkutapa,” pohtii Rajamäki.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi