Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

VR Transpoint hankki 60 Volvo kuorma-autoa

Vauhdilla kansainvälistyvä VR-konserni on keskittänyt hankintansa. Kategoriapäällikkö Pasi Muhonen hankintayksiköstä kertoo, että VR-konserni rakentaa kumppanuussuhteita toimittajien kanssa, koska luottamukseen ja läpinäkyvyyteen perustuva yhteistyösuhde helpottaa ja yksinkertaistaa asioiden hoitamista. Viime kädessä hyvä yhteistyö näkyy positiivisena tuloksena viivan alla.

VR Transpoint on tehnyt Suomen mittakaavassa merkittävän investoinnin uuteen kalustoon ja ostaa 60 uutta Volvo kuorma-autoa. Volvo kuorma-autot toimitetaan vaiheittain tämän vuoden kuluessa.

”Yhteistyö VR Transpointin kanssa on ollut pitkäjänteinen prosessi, jossa asiakkaan tarpeiden huomioiminen on ollut ensisijaisen tärkeää. Kokonaistaloudellisuus, kehittyneet tuotteet ja palvelut sekä toimiva huolto- ja korjaamoverkosto antavat meille loistavat puitteet onnistuneelle yhteistyölle”, kertoo Magnus Björklund, Volvo Finlandin toimitusjohtaja.

Kuorma-autojen käyttöaste on ratkaiseva tekijä

”Me olemme logistiikkapalveluyritys, eikä kaluston ylläpito ole meidän ydinliiketoimintaamme. Lähes puolet VR Transpointin liikevaihdosta tulee kuorma-autoliikenteestä, joten laadukkaan kaluston ja sen käyttöasteen merkitys liiketoiminnalle on ratkaisevan tärkeä. VR Transpoint tekee kalustohankinnat huolellisesti ja tarkasti. Koska VR-konserni toimii koko Suomessa, se vaikeuttaa pienien merkkien mahdollisuutta kilpailussa. Koko maan kattavan huolto- ja korjaamoverkoston merkitys on suuri valintaprosessissa”, toteaa Muhonen.

”Meillä on aikaisempia kokemuksia Volvoista, ja ne vaikuttivat myönteisesti hankintapäätökseen. Koko elinkaaren kattava kustannustehokkuus ja kokemuksemme jälkimarkkinoiden toimivuudesta ratkaisivat kilpailun Volvon eduksi. Myös Volvon Venäjän toiminnoilla, omien kuljettajiemme mielipiteillä ja myyjän aktiivisuudella oli merkitystä.”

Polttoainetaloudelliset uudet Volvo FL-, FM- ja FH -kuorma-autot kattavat kaikki kokoluokat 12 tonnin jakeluautosta 60 tonnin täysperävaunuyhdistelmiin. Kuorma-autot on varustettu automatisoidulla I-Shift -vaihteistolla, johon on asennettu taloudellisen ajon ohjelmisto. Uusien kuorma-autojen korkea käyttöaste on varmistettu huolto- ja korjaussopimusten avulla. Tällöin kattava huoltopalveluiden saatavuus ja laatu on taattua sekä ajoneuvot, perälaudat ja -vaunut saadaan yhdellä pysähdyksellä kuntoon. Uutta kalustoa hyödynnetään niin kotimaan liikenteessä kuin ulkomaan liikenteessä Venäjällä.

Kuljettajien työhyvinvointi ja tyytyväisyys vaikuttivat hankintapäätökseen

VR Transpoint haluaa hankkia keskivertoa paremmin varusteltuja kuorma-autoja, jotta työntekijöillä olisi käytössään mahdollisimman hyvät työkalut. Tällä voi olla suuri merkitys, sillä kuljettajapula vaikeuttaa uusien työntekijöiden rekrytointia.

”Henkilökunnan mielipiteellä oli merkitystä hankintaprosessissa. Vuosittaisessa kuljettajakyselyssä tyytyväisyys Volvoon on parantanut. Volvon ajo-ominaisuudet ja ajettavuus nousivat kyselyssä esiin”, Muhonen kertoo.

Ajoja seurataan Volvon Dynafleetin avulla

Kaluston käyttö on optimoitu tehokkaaksi muun muassa siten, että kotimaan liikenteessä kalusto on päivisin käytössä jakelutehtävissä ja öisin runkoliikenteessä. Polttoainetaloudellisuudesta pidetään huolta jatkuvalla ajotapaseurannalla ja -koulutuksella.

”Volvo Dynafleet -Kuljetusten tietojärjestelmästä saatava tieto on yksi merkittävä osa ajotapojen seurantaa. Dynafleet on kehittynyt oikeaan suuntaan ja palvelee nykyisiä tarpeitamme hyvin. Seurantatietoa on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa muun muassa mahdollisesti kannustepalkkiotekijänä kuljettajille”, Muhonen sanoo.

VR Transpointin kokonaistavoitteena on nostaa kaluston käyttöaste lähelle teoreettista maksimia. Tavoitteeseen pyritään paremmalla liikenteen ohjauksella ja suunnittelulla. Siihen tarvitaan myös aitoa kumppanuutta kalustontoimittajan kanssa.

”Olemme kehittäneet tuote- ja palvelutarjontaamme ja haluamme tarjota asiakkaallemme kokonaisratkaisun vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa”, korostaa Björklund.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi