Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Uutta pakkaustietoa logistiikka-alalle: 
vaillinaisesta pakkaamisesta kymmenien 
miljoonien vahingot

logistiikkayritysten liitto80 prosenttia kuljetusvahingoista syntyy tavaran särkymisestä. Kuljetusvahinkojen aiheuttamat haitat ovat Suomessa useiden kymmenien miljoonien eurojen luokkaa. Tavaran oikealla pakkaamisella voidaan vähentää vahinkoja. Logistiikkayritysten Liiton teettämästä opinnäytetyöstä on syntynyt kaksi pakkaamisohjetta, jotka tähtäävät kuljetusvahinkojen vähentämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Ohjeet ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Opinnäytetöiden pilotteina olivat ikkuna- ja oviteollisuus sekä verkkokauppa. Ensi vaiheessa kartoitettiin kuljetusvahinkojen määriä eri asiakas- ja tuoteryhmissä. Vahinkotietojen perusteella pelkästään kuljetusvahinkojen suuruus tavaran arvonmenetyksinä oli kymmenen miljoonan euron luokkaa.

─ Lisäksi vahingoista aiheutuu asiakkaalle muun muassa myynnin menetyksiä, tuotannonhäiriötä ja vahinkojen selvittelytyötä eri osapuolilla. Siksi luku pitää vähintään kaksin- tai kolminkertaistaa, jotta se vastaisi todellista haittaa ja menetyksiä, liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen toteaa.

Pakkaamista kehittämällä vähennetään vahinkoja
Ikkuna- ja ovitoimitusten haasteena on, että tuotteet ovat suuria eivätkä ne mahdu esim. stan-dardikuormalavoille, vaan edellyttävät omia pakkaamisratkaisuja. Verkkokaupan haasteena on se, että kasvavana nuorena toimialana sen kaupankäynnin ja logistiikan toimintamallit eivät ole vielä valmiita. Verkkokaupassa lähetetään muun muassa yksittäisiä tuotteita kuluttajapakkauk-sissa, joita ei ole tarkoitettu kestämään kuljetusketjun rasituksia.

─ Kuljetuspakkaaminen tulisi nähdä laadunvarmistuksena, niin että asiakas saa haluamansa tuotteen ehjänä perille. Aina ei välttämättä tarvitse lisätä pakkausmateriaalien määrää, vaan ratkaisu voi löytyä yhteisten toimintamallien kehittämisestä. Nyt julkaistut pakkausohjeet ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Toivottavasti ne otetaan laajasti käyttöön, jotta suomalaisen kaupan ja teollisuuden kilpailukyky kasvaa, Aaltonen jatkaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi