Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Dachser kasvaa ja investoi tulevaisuuteen

Logistiikkayritys Dachser jatkoi kasvuaan tilikaudella 2016. Konsernin liikevaihto oli noin 5,71 miljardia euroa, eli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 1,7 %. Lähetysmäärä nousi 2,4 % 80,0 miljoonaan lähetykseen, ja lähetysten kokonaispaino kasvoi 2,4 % 38,2 miljoonaan tonniin. Eniten kasvuun myötävaikuttivat Euroopan maantiekuljetukset sekä elintarvikelogistiikka.

“Globaalin talouden epävakaudesta huolimatta onnistuimme säilyttämään oman vakaan markkina-asemamme orgaanisen kasvun kautta aiempien vuosien tasolla kuitenkin samalla kehittäen tulevaisuuden ratkaisuja,” sanoo Dachserin pääjohtaja Bernhard Simon.

Kehitys eri sektoreilla

Maantiekuljetuksissa, jotka muodostavat 75 % Dachserin liikevaihdosta, European Logistics (EL) hyötyi yrityksen johdonmukaisesta vientistrategiasta, mikä tuotti 2,4 %:n kasvun liikevaihdon noustessa 3,5 miljardiin euroon. Lähetysmäärä kasvoi 2,2 % ja kokonaispaino 2,3 %.

”Maaorganisaatiomme ovat hyötyneet vahvasta ulkomaankuljetusten kysynnästä Euroopan sisämarkkinoilla. Mitä tulee tavaranvaihtoon, Eurooppa on ollut ja tulee olemaan vakaa ja varsin yhtenäinen,” kommentoi Simon.

Kasvujohtaja oli jälleen Dachser Food Logistics liikevaihdon noustessa 9,5 % 812 miljoonaan euroon. Kasvua siivitti ensisijaisesti vahva toiminta Saksan kotimaan kulutustavarasektorilla. Toinen menestykseen vaikuttava tekijä on ulkomaan elintarvikekuljetuksiin luotu European Food Network.

13 partneria, 10 yhteistyökumppania sekä säännöllinen linjaliikenne 34 maahan muodostavat Euroopan kattavimman elintarvikeverkoston. ”Tähän hyvään kasvuun on auttanut niin markkinajohtajatasoinen laatumme kuin myös hyvin toimiva elintarvikekuljetusten keskustoimipaikkamme Erlenseessä, lähellä Frankfurtia,” kertoo Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logisticsin liikevaihto laski 3 % 1,54 miljardiin euroon, kun taas lähetysten lukumäärä pysyi ennallaan. Tähän liikevaihdon laskuun oli syynä matalat kansainväliset rahtihinnat, erityisesti merirahdissa, sekä valuuttakurssien negatiiviset vaikutukset.

”Tiedämme miten toimia kansainvälisen lento- ja merirahdin epävakauden kanssa, ja laajennamme jatkuvasti tätä liiketoiminta-aluetta,” sanoo Simon.

Dachser tarjoaa tämän liiketoiminta-alueen asiakkaille kansainvälisiä toimitusketjuja, reittejä jotka yhdistävät sen saumattomasti Euroopan ulkomaankuljetusverkostoon, ja yhtenäisen IT-järjestelmän. Yrityksen tavoitteena on houkutella asiakkaita myös Euroopan ulkopuolella laajentamalla operointia Aasian sisäisessä tavarankuljetuksessa sekä orgaanisella verkoston kasvattamisella Amerikoissa.

Investoinnit verkostoihin sekä tutkimukseen ja kehitykseen

Dachser on kasvattanut suunniteltujen investointien määrää vuoden 2016 125 miljoonasta eurosta 177 miljoonaan euroon vuonna 2017. Pääfokus näissä investoinneissa on verkoston laajentamisessa, IT-järjestelmissä sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

”Tutkimme tiiviisti tulevaisuuden logististen ratkaisujen kaikkia eri puolia ja mahdollisuuksia niiden digitalisoimiseen. Dachser on luonut koko konsernin kattavia innovaatioprosesseja monilla tasoilla ylläpitäen alan edelläkävijärooliaan,” Simon korostaa.

Logistiikkayritys on yksin viimeisten kahden vuoden aikana investoinut myös sopimuslogistiikkapalvelujen laajentamiseen avaten yli 350 000 m2 lisää varastotilaa, johon mahtuu yli 300 000 pallettia. Dachser pystyy siten tarjoamaan asiakkailleen yli 2 miljoonaan pallettipaikkaa lähes 200 varastossa neljällä mantereella.


DACHSERilla on noin 27 450 työntekijää 409 toimipisteessä ympäri maailmaa, ja sillä on oma organisaatio 43 maassa. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 5,71 miljardia euroa ja se kuljetti yhteensä 80 milj. lähetystä, jotka painoivat yhteensä 38,2 milj. tonnia.

Suomessa Dachser toimii kahdella eri yritysnimellä:

Dachser Finland Air & Sea Logistics Oy hoitaa lento- ja merikuljetuksia (Dachser Air & Sea Logistics).

Dachser Finland Oy hoitaa maantiekuljetuksia (Dachser European Logistics).

Lähde: STT

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi