Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Euroopan parlamentti hyväksyi maantieliikennealan merkittävän uudistuksen

Euroopan parlamentti tukee sääntöuudistusta, jolla parannetaan kuljettajien työoloja ja lopetetaan tieliikennealan kilpailun vääristyminen.

Mepit hyväksyivät keskiviikkoiltana kaikki kolme sääntöuudistuksen säädöstä sellaisina kuin EU-ministerit ne hyväksyivät huhtikuussa 2020. Parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta poliittiseen sopimukseen joulukuussa 2019. Yksi sääntöuudistuksen esittelijöistä on Henna Virkkunen (EPP., kok.).

Sääntöuudistuksen tarkoituksena on poistaa tieliikennealan kilpailun vääristymät ja parantaa kuljettajien lepo-olosuhteita. Säännöt koskevat kuljettajien lähettämistä, lepoaikoja sekä niin sanottujen kabotaasisääntöjen noudattamisen valvonnan parantamista. Kabotaasilla tarkoitetaan kuljetuspalveluja, joita tiettyyn jäsenmaahan rekisteröity liikenteenharjoittaja tarjoaa väliaikaisesti toisessa jäsenmaassa.

”Liikkuvuuspaketilla edistetään kuljetusyritysten reilua kilpailua, parannetaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajien työoloja. Jotta Euroopan yhteinen liikenteen sisämarkkina voi toimia, tarvitaan reilut yhteiset pelisäännöt, joiden toimeenpanoa ja noudattamista myös valvotaan”, Virkkunen sanoo.

Paremmat työolot kuljettajille

Uusien sääntöjen myötä kuljettajien lepo-olosuhteet paranevat ja he voivat viettää enemmän aikaa kotona. Yritysten on järjestettävä aikataulunsa siten, että kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivat kuljettajat voivat palata kotiin säännöllisesti (kolmen-neljän viikon välein työaikataulusta riippuen). Pakollista säännöllistä viikottaista lepoaikaa ei voi viettää kuorma-auton ohjaamossa. Jos lepoaika vietetään poissa kotoa, yrityksen on maksettava majoituskustannukset.

Reilumpaa kilpailua ja laittomien käytäntöjen torjuntaa

Rajojen ylitykset rekisteröidään ajopiirtureiden avulla, jotta petoksia voidaan torjua. Järjestelmällisen kabotaasin estämiseksi vaaditaan neljän päivän karenssiaika ennen kuin kabotaasiliikennettä voi harjoittaa samassa maassa samalla ajoneuvolla.

Postilaatikkoyritysten käyttöä halutaan myös torjua. Siksi rahtiliikenteen harjoittajien täytyy voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenmaassa, johon ne on rekisteröity. Uusien sääntöjen mukaan kuorma-autojen on palattava yrityksen operatiiviseen keskukseen kahdeksan viikon välein. Liikenteenharjoittajia koskevat EU-säännöt kattavat nyt myös yli 2,5 tonnin kevyiden hyötyajoneuvojen käytön ja muun muassa pakettiautojen varustamisen ajopiirturilla.

Lähetettyjä kuljettajia koskevat selkeät säännöt, joilla varmistetaan palkkatasa-arvo

Uudet säännöt antavat selkeän oikeudellisen kehyksen, jolla estetään eri maiden erilaiset käytännöt ja varmistetaan oikeudenmukainen palkka kuljettajille. Kuljettajien lähettämistä koskevia sääntöjä sovelletaan kabotaasiin ja kansainvälisiin kuljetuksiin, lukuun ottamatta läpikulkua, kahdenvälisiä kuljetuksia ja kahdenvälisiä kuljetuksia, joihin liittyy kaksi ylimääräistä lastausta tai purkamista.

Seuraavaksi

Hyväksytyt säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lähettämistä koskevia säännöt otetaan käyttöön 18 kuukauden kuluttua säädöksen voimaantulosta. Lepoaikoja ja kuljettajien paluuta koskevia säännöt taas otetaan käyttöön 20 päivän kuluttua säädöksen julkaisemisesta. Sääntöjä kuorma-autojen paluusta sekä markkinoille pääsyä koskevien sääntöjen muita muutoksia sovelletaan 18 kuukauden kuluttua siitä, kun markkinoille pääsyä koskeva asetus on tullut voimaan.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi