Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikenneturvallisuus lisääntyy, kun autot välittävät tietoa reaaliajassa

Uuden projektin tavoitteena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia toimittamalla ajoneuvoille ajantasaisia tietoja 5G-verkossa. Myös autot itse osallistuvat tietojen keräämiseen ja välittämiseen.

Syyskuussa käynnistynyt kansainvälinen 5G-SAFE-PLUS-projekti tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista. 

Nykyaikaisten autojen kyydissä on jo paljon laitteistoa, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi tien liukkaudesta, kovasta tuulesta tai rankasta sateesta. Autojen tiedon laajamittaista keräämistä ja palveluiden jakamista on jarruttanut riittämätön tiedonsiirtokapasiteetti. 5G-verkon odotetaan tuovan tähän ongelmaan ratkaisun.

”Ajoneuvot yhdistetään toisiinsa, tienvarsien infrastruktuuriin ja pilvipohjaisiin palveluihin aina optimaalisella viestintämenetelmällä”, tiivistää hankkeen tavoitteen koordinaattori Pekka Eloranta.

Projektissa kehitetään palveluympäristö, jossa henkilöautojen ja autonomisten ajoneuvojen keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille suunnatuissa palveluissa.

“Palvelut liittyvät erityisesti liikennesäähän ja -turvallisuuteen, unohtamatta tienpitäjää”, kertoo tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.  

Erilaiset kommunikaatiokanavia pyritään hyödyntämään siten, että erityisesti varoitukset saadaan välitettyä aina nopeinta käytettävissä olevaa reittiä, viestinnän turvallisuutta unohtamatta.

”Tietoturvallisuus on keskeisessä asemassa verkkopalveluissa, ja käyttäjien yksityisyys huomioidaan suunnittelussa”, sanoo hankkeen Suomen konsortiota johtava tohtori Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluratkaisun

Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto. Sitowise koordinoi hanketta, ympäristötekniikan asiantuntijana. Suomen osuutta hankkeessa johtaa VTT, joka on myös yhdessä Unikien kanssa hankkeen keskeinen autonomisen ajamisen kehittäjä. Ilmatieteen laitos edustaa meteorologista tutkimusta ja viranomaispalveluita, Destia taas tienpitäjää. Vaisala ja Teconer ovat tiesäähavaintolaitteistojen valmistajia, Infotripla taas tiesää- ja liikennepalveluiden tarjoaja. Wedge Networks Kanadasta edustaa hankkeessa tietoturvaratkaisuja, Beia Consulting Romaniasta on toteuttamassa liiketoiminnan ja markkinapotentiaalin analysointia. 

“Laaja ja poikkitieteellinen projektikonsortio mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluratkaisun, joka on samalla yhteensopiva älyliikenteen keskeisten teknologioiden ja menetelmien kanssa”, sanoo Pekka Eloranta. 

Projektissa kehitettyjä ratkaisuja testataan hankkeen partnereiden hallinnoimissa testiympäristöissä, ainakin Suomessa ja Kanadassa. Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen Sodankylässä on yksi keskeisimmistä testiympäristöistä.

Kolmivuotinen hanke on juuri alkanut kansainvälisellä tasolla, ensimmäisiä tuloksia saadaan tulevan talven aikana. Hankkeen kansainvälisyys todennäköisesti kasvaa, sillä kiinnostuneita mukaanlähtijöitä on ilmoittautunut ympäri Eurooppaa. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi