Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

PAM: Palvelualoilla on usein pakko kulkea töihin yksityisautolla

Viisas työmatkaliikkuminen edistäisi pamilaisten työhyvinvointia ja vähentäisi liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. PAM selvitti työmatkaliikkumisen tilaa ja asenteita jäsenistönsä ja palvelualojen työnantajayritysten keskuudessa. Kyselyyn osallistui yli 9300 työntekijää ja noin 250 työnantajayrityksen edustajaa.

Viisas ja kestävä työmatkaliikenne on ympäristöä säästävää, turvallista, sujuvaa, terveellistä sekä taloudellista. PAMin tuoreen tutkimuksen vastaajista 56% kulkee töihin pääasiallisesti omalla autollaan. Suomalaista keskivertoa huomattavasti enemmän, noin 74% tutkimuksen vastaajista, pitää tärkeimpänä syynä oman auton omistamiseen juuri työmatkoja.

Tärkeimpänä viisaan työmatkaliikkumisen kannustimena pamilaiset pitävät rahallista säästöä. Toiseksi tärkeimpänä syynä he pitävät oman terveytensä parantumista. Työnantajakyselyssä vastaavasti tärkeimpänä syynä kestävään työmatkaliikkumiseen siirtymisessä pidettiin työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä toiseksi tärkeimpänä työntekijöiden terveyden parantumista. Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä siirtyä viisaampaan työmatkaliikkumiseen pidettiin niin työntekijä- kuin työnantajakyselyssäkin hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Suurimpia esteitä viisaalle työmatkaliikkumiselle palvelualoilla on tutkimuksen mukaan työaikojen epäsäännöllisyys, yötyö sekä työpaikkojen sijainti. Nämä esteet rajoittavat myös julkisen liikenteen saavutettavuutta, jolloin parantamalla ja laajentamalla joukkoliikenteen palveluita, voitaisiin siirtyä entistä enemmän viisaaseen liikkumiseen myös palvelualoilla.

”Palvelualoilla työskenteleviä harvoin palvelee 8-16 -yhteiskunnan palvelurakenne, eikä esimerkiksi etätyö ole yleensä mahdollista. Tämä johtaa pakkoon omistaa oma auto, jonka kulut ovat merkittävä rasite pamilaisten palkkapussille. Viisaaseen työmatkaliikkumiseen siirtymistä edistää Infrastruktuurin parantaminen, mutta tärkeää on myös pienten esteiden purkaminen. Näitä ovat esimerkiksi pyöräpysäköinnin järjestäminen tai sosiaalitilojen asianmukaisuudesta huolehtiminen”, kommentoi tutkimuksen tuloksia hankkeessa mukana ollut PAMin markkinointipäällikkö Tero Leponiemi.

Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kulkevat pääsääntöisesti alle kuuden kilometrin työmatkoja, mutta lyhyestä matkasta huolimatta muut syyt kuten julkiset palvelujen saavutettavuus, epäsäännölliset työajat ja työpaikan sijainti vaativat oman auton käyttöä. Autoliiton mukaan oman auton kokonaiskulut ovat Suomessa keskimäärin vähintään 5000 euroa vuodessa.

Pamilaisten keskuudessa työmatkaliikkumattomuus korreloi myös muutoin epäaktiivisten elämäntapojen kanssa. Tutkimuksessa todetaankin, että työmatkat tulisi nähdä mahdollisuutena terveyttä edistävään liikuntaan, jotta myös epäsäännöllisten työaikojen kanssa painivat ehtisivät liikkumaanTästä syystä juuri työnantajan positiivinen suhtautuminen ja kannuste ovat tärkeitä tavoitteen toteutumisessa.

PAMin tutkimus on toteutettu kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy:n tuella. Tavoitteena on yhdessä löytää keinoja viisaan liikkumisen edistämiseen. Motivan liikkumisen ja liikenteen asiantuntija Taneli Varis toteaa useiden tekijöiden ajavan yhteiskuntaa kohti vähemmän henkilöautoista riippuvaa liikkumista. ”Siirtymä on sitä sujuvampi ja hyväksytympi mitä enemmän voimme ohjata työntekijöitä muihin valintoihin niin sanotuin pehmein keinoin ja parempia liikkumisen mahdollisuuksia tarjoamalla”, Varis tiivistää.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi