Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kainuun ammattiopisto (KAO) palkittiin Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinnolla

– Autoalan Keskusliiton säätiö panostaa autoalan osaamiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Uusien teknologioiden ja palveluliiketoiminnan kehityksen myötä on tärkeää entisestään vahvistaa autoalan koulutuksen ja tutkimustoiminnan toimintaedellytyksiä ja korkeaa laatua. Autoalan Keskusliitto ja  Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö (AAKES) ovat toimineet vuosia yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa kehittäen uusia palveluliiketoiminnan malleja varmistaakseen autoalan osaamisen tulevaisuudessakin.

Säätiö järjestää vuosittain autoalan ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille suunnatun  Autoalan koulutuksen järjestäjä -kilpailun.

Autoalan koulutuksen järjestäjä 2020 -palkinto myönnettiin Kainuun Ammattiopistolle Autoalan Keskusliiton AKL Summit -suurtapahtumassa Finlandia-talolla 4.11.2021. Palkinto jaettiin koronan vuoksi kevään sijaan syksyllä.

Palkinto myönnetään kouluttajalle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. 

”Tämän hetken suurimpia haasteita autoalalla on osaavan työvoiman saatavuus ja yritysten kyky vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Tarvitaan pitkäjänteistä yritys-oppilaitosyhteistyötä kaikkien kouluasteiden kesken. Kainuun ammattiopiston toiminnassa korostuu vahva työelämälähtöisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen”, toteaa säätiön asiamies, Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

”Oppilaitoksemme vahva panostus ammattitaitoisiin, tekniikan kehityksessä mukana oleviin opettajiin on luonut hyvän pohjan yritysmaailman tarpeiden täyttämiseen. Olemme kasvattaneet verkostoamme sekä alan oppilaitosten, maahantuojien että yritysten suuntaan. Hyvällä yhteistyöllä uskomme selviävämme uusista haasteista myös tulevaisuudessa”, jatkaa opettaja Markku Suonpää.

Voittaja palkitaan alan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla avustuksella ja tunnustuspalkinnolla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi