Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

ARE ja Liikenneturva yhteistyöhön työmatkaturvallisuuden ja työssä liikkumisen parantamiseksi

ARE ja Liikenneturva aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vähentää kodin ja työpaikan välisillä sekä työasiamatkoilla sattuneita tapaturmia. Yhteistyö käynnistyy arelaisten liikenneturvallisuustilannetta kartoittavalla kyselyllä.

Työmatkoista kolme neljäsosaa kuljetaan henkilöautolla. Kävelijöille ja pyöräilijöille sattuu kuitenkin valtaosa työmatkatapaturmista, vaikka näiden osuus työmatkoista jää muutamaan prosenttiin.

Suomessa tehdään päivittäin yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa, joilla sattuu vuosittain yli 20 000 tapaturmaa. Syitä tapaturmille muodostavat väsymys, kiire, vilkas liikenne ja tutuksi käynyt matka. Liukkaina talvikuukausina tapaturmia sattuu yli kaksinkertaisesti kesäkuukausiin verrattuna.

Työmatkoista kolme neljäsosaa kuljetaan henkilöautolla. Kävelijöille ja pyöräilijöille sattuu kuitenkin valtaosa työmatkatapaturmista, vaikka näiden osuus työmatkoista jää muutamaan prosenttiin. Jalankulun korkeaa osuutta selittää, että kaikki työmatkalaiset ovat osan matkastaan jalankulkijoita, viimeistään työpaikan parkkipaikalla.

ARE:lla on sattunut vuoden 2022 aikana 20 työmatkatapaturmaa, joka on noin 12 % kaikista sattuneista tapaturmista. Tapaturmat jakautuvat liukastumisiin (11 kpl), liikenteessä sattuneisiin tapaturmiin (5 kpl), kaatumisiin (2 kpl) sekä muihin tapaturmiin (2 kpl).

”Työmatkatapaturmien vähentämisessä avainsanana on ennakointi ja asennemuutos omaan liikkumiseen. Arelaiset liikkuvat paljon työpäivien aikanakin, joka muodostaa meille merkittävän riskin. Tästä syystä halusimme ehdottomasti lähteä yhteistyöhön kehittämään liikenneturvallisuuskulttuuriamme. Työnantajien sitoutuminen työntekijöidensä työmatkaturvallisuuden parantamiseen hyödyttää paitsi työntekijää, myös työnantajaa”, ARE:n turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen sanoo.

”Yhteistyössämme ARE:n kanssa toteutamme eri toimintamalleja ja hyödynnämme eri aineistoja, joiden päämääränä on luoda työpaikalle liikenteen turvallisuusrutiineja. Lisäksi haluamme aikaansaada myönteisen sekä turvallisuushakuisen toimintakulttuurin työmatkojen ympärille”, Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi sanoo.

Saatujen tulosten perusteella ARE ja Liikenneturva asettavat yhdessä tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet arelaisten työmatkaturvallisuuden parantamiseksi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi