Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Sähköauto syntyy autotekniikan insinööriopiskelijoiden käsissä

Liikenne sähköistyy kovaa vauhtia ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia autoalan insinöörikoulutukselle. TAMKin sähköisiin ajoneuvoihin liittyvistä projekteista kertynyttä tietoa hyödynnetään nyt Sähköisen liikenteen tutkimus- ja oppimisympäristön kehittäminen -hankkeessa, joka kehittää ja ajantasaistaa TAMKin autotekniikan koulutusta.

TAMKin autotekniikan opiskelijoilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus kehittää ja valmistaa sähköauto itse. Kuvassa teollisuusteknologian lehtorit Risto Myllymäki ja Jari Seppälä sekä pian koekäyttöön valmistuva sähköauto. Kuva: Emmi Suominen.

Nyt käynnissä oleva hanke on merkittävä TAMKin autotekniikan insinöörikoulutukselle, sillä opiskelijoilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus kehittää ja valmistaa sähköauto itse. Vastaavaa oppimismahdollisuutta ei ole muissa ammattikorkeakouluissa.

– Kaupallinen sähköauto ei olisi yhtä havainnollinen opetuksessa. Itse tekemällä opiskelijat oppivat, mitä sähköauto tekee, miten se toimii ja millaisia sähköisiä ilmiöitä on olemassa, teollisuusteknologian lehtori Jari Seppälä Tampereen ammattikorkeakoulusta toteaa.

Neljännen vuosikurssin autotekniikan opiskelijat saavat käyttää oppimisympäristönään plug-in-hybridiautoa ja muuttavat sen täysin sähkökäyttöiseksi. Opinnäytetyönä syntyvä 48-volttinen kaupunkiajoon soveltuva sähköauto saadaan pian koekäyttökuntoon.

Henry Fordin säätiön rahoittama hanke lisää tietämystä sähköautoista.

– Hankkeessa kerrytetään tietoa sähköautoista esimerkiksi kuluttajille, autoliikkeille ja pelastuslaitoksille. Tämä on tärkeää, koska sähköautoista liikkuu harhakäsityksiä esimerkiksi latauksen paloturvallisuuteen liittyen, teollisuusteknologian lehtori Risto Myllymäki Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Opiskelijat hankkivat samalla osaamista sähköturvallisuudesta.

– Olemme saamassa myös sähköisen työkoneen, joka otetaan hankkeeseen mukaan. Se tukee auto- ja työkonetekniikan opetussuunnitelmaa ja antaa opiskelijoille paremmat valmiudet sähköisen työkoneen suunnitteluun. Varojen mukaan opetuskäyttöön tullaan mahdollisesti saamaan myös älykkäitä latausasemia, Seppälä sanoo.

Yhteistyö sähköajoneuvojen parissa jatkuu

Vaikka hanke kestää vain tämän vuoden loppuun, tullaan sähköautoa kehittämään eteenpäin senkin jälkeen. Auton kanssa tehdään esimerkiksi korkeajänniteakuston jännitetason nostoa sekä erilaisten akku- ja lataustekniikoiden vertailua. Autoon tullaan kehittämään myös mittaus- ja testausympäristöjä.

Seppälällä ja Myllymäellä on jo uusiakin hankkeita vireillä.

– Syksyllä Tallinnan teknillisen ammattikorkeakoulun kanssa käynnistetään sähköautoihin ja autonomisiin autoihin keskittyvä yhteistyö.Tulemme järjestämään yhteisiä kursseja, joita suoritetaan sekä Tampereella että Tallinnassa. Yksi yhteistyömahdollisuus on myös Lielahden Autokeskuksen kanssa Keuruulla, jossa dieselkäyttöisiä raskaita ajoneuvoja muunnetaan sähköisiksi.

Lisää hankkeesta:
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/sahkoisen-liikenteen-tutkimus-ja-oppimisympariston-kehittaminen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi