Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

SHLL: Kansainvälisen logistiikan ongelmat helpottaneet, mutta talouden ongelmat luovat pilviä taivaalle

Kansainvälisen logistiikan ongelmat helpottaneet merkittävästi kysynnän vähentymisen seurauksena. Liikenne- ja logistiikka-alan odotukset ovat synkentyneet, kertoo SHLL:n tuore toimialakatsaus.

Vuonna 2021 kansainvälisessä logistiikassa oli runsaasti koronapandemian laukaisemia häiriöitä kuten kontti-, kuljettaja- sekä rahtikapasiteettipulaa. Logistiikkaketjujen häiriöt ja niitä seuranneet uudelleenjärjestelyt nostivat myös kuljetusten hintoja, mikä näkyi kuljetuspalveluiden tuottajahintojen nousuna. Samanaikaisesti tavaroiden maailmankauppa kasvoi kovaa vauhtia pandemiasta huolimatta. Sekä kuljetusketjujen uudelleenjärjestelyt että noususuhdanne työllistivät huolinta- ja logistiikka-alaa. Suomessa toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 peräti 21 prosentilla yli 3 miljardiin euroon ja kannattavuus parani 3,6 prosenttiin, käy ilmi Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n tuoreesta toimialakatsauksesta. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista noin puolet on huolintaliikkeiden järjestämää. 

– Kansainvälisen logistiikan ongelmat ovat myöhäiskeväästä 2022 lähtien alkaneet helpottaa, kun kuljetuspalvelujen kysyntä ja tarjonta ovat löytäneet paremman tasapainon maailmankaupan kasvun rauhoittuessa. Kuitenkin kansainvälisissä merikuljetuksissa on edelleen koronapandemian aiheuttamia häiriöitä, sillä valtamerivarustamoiden aikataulujen luotettavuus paranee hitaasti. Päänvaivaa ulkomaankaupan kuljetusten organisoinnissa ja toteuttamisessa tällä hetkellä huolitsijoille aiheuttaa Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kohonneet polttoainekustannukset, inflaatio, työvoimapula sekä logistiikka-alalta tarvittavat päästövähennykset kustannusvaikutuksineen, SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen toteaa. 

Huolinta-alan odotukset ovat synkentyneet 

Vuonna 2021 alkanut tavarakaupan kasvu on kääntynyt laskuun vuoden 2022 aikana, mikä huolettaa huolinta- ja logistiikka-alaa, sillä toimialan liikevaihto seuraa varsin tarkasti Suomen ulkomaankaupan kehitystä. Suomen tavarakauppa kasvoi selvästi vuonna 2021, tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 prosentta ja tuonnin arvo puolestaan 21,4 prosenttia.  Tavarakaupan arvon kasvu on kuitenkin kääntynyt laskuun vuoden 2022 syksyn aikana. 

Käynnissä oleva energiakriisi painaa Eurooppaa kohti taantumaa. Lisäksi korkea inflaatio vähentää kuluttajien ostovoima ja korkojen nousu vähentää puolestaan kokonaiskysyntää. Talouden ennusteiden mukaan on odotettavissa maltillinen taantuma vuodenvaihteen aikoihin ja ensi vuoden alkuun. Suomen ulkoinen kysyntä heikkenee, mikä vähentää myös logistiikkapalveluiden kysyntää. Kuitenkin talouden aktiviteetti alkaa piristyä uudelleen ensi vuoden loppua kohden, todetaan huolinta- ja logistiikka-alan toimialakatsauksessa. 

Sekä elinkeinoelämän että kuluttajien luottamusilmapiiri on heikentynyt selvästi vuoden 2022 aikana. Liikenne- ja logistiikka-alalla suhdannenäkymä on laskenut koko kuluneen vuoden ajan. Tämän hetkistä suhdannetilannetta mittaava saldoluku oli lokakuussa -46. 

– Vaikka moni tutkimuslaitos ennustaakin Suomeen maltillista taantumaa lähikuukausille, niin geopoliittinen tilanne Euroopassa on varsin herkässä tilanteessa, että yllätyksiäkin voi huolinta- ja logistikka-alan sekä Suomen ulkomaankaupan kuljetusten osalta sattua. Myös keväälle ajoittuvat liikenne- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut voivat tuoda omat haasteensa Suomen ulkomaankaupan kuljetusten sujuvaan hoitoon, toteaa Laitinen. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi