Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tavarakuljetusten ja liikennealan palvelukehitys saa uutta vauhtia – Datan jakamiseen yhteiset toimintamallit

Liikenteen palveluiden parantaminen yrityksille ja kotitalouksille vauhdittuu, kun alan toimijat ottavat käyttöön kaikille avoimen sääntökirjan. Tavoitteena on edistää alan palvelukehitystä niin tavarakuljetuksissa kuin henkilöliikenteessä helpottamalla muun muassa datan jakamista. Näin liikenneala seuraa vähitellen pankki- ja telekommunikaatioaloja, jotka ovat jo pitkään tarjonneet yhteen toimivia palveluita asiakkailleen.

Alan yhteistyönä muotoillun sääntökirjan ottavat käyttöön kaikille avoimen liikenteen dataekosysteemin toimijat. Perustajajäsenet Finnair, Fintraffic, HSL, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT ja FLD Osuuskunta allekirjoittavat sääntökirjan ensin ja tämän jälkeen jokaiselle toimijalle lähetetään kutsu liittyä viralliseksi jäseneksi ja sääntökirjan noudattajaksi. Sääntökirja perustuu Sitran tekemään pohjatyöhön reilun datatalouden edistämiseksi. Yhteinen sääntökirja on odotettu etappi työryhmissä jo nyt hienoa työtä tehneille 140 toimijalle.

”Liikenne kohtaa parhaillaan monta eri shokkia yhtä aikaan. Joukkoliikenne on pandemian jäljiltä yhä vaikeuksissa, Ukrainan sota heikentää Suomen kansainvälisiä yhteyksiä, polttoaineen hinnan nousu on ollut erittäin nopeaa ja liikenteen päästöjä tulee leikata tuntuvasti lähivuosina. Poikkeuksellisen isossa murrostilanteessa tarvitaan uusia keinoja, jotta liikenneala voi jatkossakin tarjota kilpailukykyisiä palveluita matka- ja kuljetusketjuissa sekä tukea täysimääräisesti Suomen kilpailukykyä”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Liikennealan palvelukehityksen nopeutumisella on asiakkaiden paranevien palveluiden lisäksi myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä kotitaloudet ja yritykset kuluttavat vuosittain liikkumiseen ja kuljettamiseen arviolta lähes 40 miljardia euroa, mikä vastaa noin 13 prosenttia* Suomen bruttokansantuotteesta. Lisäksi liikenne aiheuttaa 20 prosenttia** Suomen hiilidioksidipäästöistä. Näin jo pieni matka- ja kuljetusketjujen tehostuminen kehittyvien palveluiden ansiosta tuottaa suuria hyötyjä säästöinä yrityksille ja kotitalouksille, sujuvoittaa kansalaisten ja yritysten arkea sekä parantaa Suomen kilpailukykyä ja pienentää päästöjä.

”Liikenteen digitalisoituminen tapahtuu tässä ja nyt. Käytännössä mitään uutta palvelua tai teknologiaa ei nykyään kehitetä ilman kytkentää dataan ja datatalouteen. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden liikennejärjestelmän tehokkuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä työssä tärkeintä on saada eri tahojen data ja koodi liikkumaan. Reilun datatalouden mukainen sääntökirja on tärkeä aloite liikenteen järjestelmätasoisen yhteentoimivuuden edistämisessä. Tämä on hieno edelläkävijäaskel suunnattaessa kohti eurooppalaista liikenteen data-avaruuskehitystä”, ITS Finlandin toiminnanjohtaja Marko Forsblom iloitsee.

Data keskiössä uusien liikkumispalveluiden kehittämisessä

Liikennejärjestelmässä väylät, ajoneuvot, palvelutarjoajat ja asiakkaat tuottavat dataa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun dataa saadaan sääntökirjan avulla matalammalla kynnyksellä ja yhteensopivassa muodossa jakoon, voidaan lisätä esimerkiksi ajoneuvojen autonomisuutta, nopeuttaa logistiikan läpimenoaikoja, edistää dronejen hyödyntämistä palveluliiketoiminnassa tai kehittää yhdestä sovelluksesta ostettavia matkaketjuratkaisuja.

”Datan hallittu jakaminen ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa ovat avainasemassa, kun me Finnairissa kehitämme parempia matka- ja kuljetusketjuja”, sanoo Tiina Vesterinen, Finnairin digitaalisista palveluista vastaava johtaja. ”Viime kädessä tästä hyötyy asiakas, joka näkee hyödyn esimerkiksi sujuvampana matkakokemuksena tai rahtitoimituksena.”

”Tämä yhteinen askel koko toimialan dataekosysteemille on HSL:lle tärkeä. Asiakkaiden odotustaso palveluille kasvaa jatkuvasti. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen liikkumispalvelumarkkinassa edellyttää kykyä kumppanuuksien kautta rakentaa asiakkaille parempia digipalveluita muun muassa matkaketjujen saralla. Datavirrat ja analytiikka työskentelevät asiakkaiden eduksi. Sääntökirja vie meitä askeleen kohti visiotamme”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa.

”Datan ja integroitavuuden merkitys kasvaa, kun haluamme luoda parhaan asiakaskokemuksen ja mahdollistaa ketterän liikkumisen paikasta toiseen. Tämän takia näemme liikenteen dataekosysteemin mielenkiintoisena mahdollistajana uusissa yhteistyömalleissa”, sanoo VR Groupin Chief Digital Officer Jonas Hagner.

”Matkahuolto on ollut datan keräämisen, käsittelyn ja jakamisen uranuurtaja. Datan välittäminen matkustajille ja viranomaisille sekä avoimien rajapintojen kautta myös muille toimijoille mahdollistaa esimerkiksi satojen pienten operaattoreiden toiminnan ja valtakunnallisten joukkoliikenteen matkaketjujen muodostamisen. Sääntökirja on osoitus avoimesta ja hyvästä yhteistyöstä alan eri toimijoiden välillä. Tästä on hyvä jatkaa omaa aktiivista rooliamme joukkoliikenteen ja logistiikan kehittäjänä”, sanoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola.

”Taksialan lainsäädännön muutos ja digitalisaatio on muuttanut alan toimintamalleja merkittävästi. Hintojen ennustettavuus, taksien saatavuus ja laatu sekä palveluiden luotettavuus ovat kuluttajien silmissä aiheuttaneet luotettavuusaukon, jota korona on vain pahentanut. Valopilkku haluaa olla mukana koko liikenteen toimialan muutoksessa tarjoamalla liikenteen ekosysteemin käyttäjille mahdollisuuden sujuviin matkaketjuihin, reiluihin palveluihin sekä hintoihin kaikkialla Suomessa”, Valopilkku Oy:n toimitusjohtaja Jari Kantonen sanoo.

Tehokkaat kuljetusketjut eivät synny ilman dataa

Logistiikan puolella päästöjen vähentäminen ja tehokkuuden lisääminen edellyttää reaaliaikaista ja laadukasta dataa, jota voidaan kytkeä helposti osaksi eri liikennetoimijoiden omia järjestelmiä. Tämä parantaa logististen ketjujen läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan tehostaa toimintaa ja lyhentää läpimenoaikoja tavaraliikenteen solmukohdissa.

”Metsäsektorin kuljetuksissa korostuu alemman tieverkon ja yksityistieverkon käyttäminen. Nykyistä ajantasaisemman ja kattavamman tietiedon muodostaminen edellyttää uudenlaisien tiedonkeruumenetelmien ja yhteistyömallien hyödyntämistä. Sääntökirja helpottaa eri toimijoiden yhteispeliä ja edistää siten uusien datapalveluiden syntymistä ja metsäsektorin kuljetusten täsmäsuunnittelua”, toteaa Metsäteho Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pajuoja.

”Datan jakaminen mahdollistaa uusia liiketoimintoja usealla toimialalla. Liikenteen dataekosysteemi tulee tarjoamaan oivan perustan VTT:llä valmisteilla olevien kaupunkiliikenteen kehittämisen Living Lab-ympäristöille, joissa kehitetään muun muassa raitiotieliikenteen ja sähköistyvän liikenteen latauksen uusia ratkaisuja. Dataekosysteemin kautta voidaan myös kehittää uusia ratkaisuja mm. päästö- ja energian kulutus -optimoitujen logististen ketjujen kehittelyyn ja matkustajien tarpeita parhaiten palveleviin liikkumisen digitaalisiin palveluihin”, sanoo VTT:n Liikennetutkimuksen johtaja Ari Aalto.

”Olen todella iloinen, että liikenneala on ottanut yhdessä näin merkittävän askeleen eteenpäin ja voi nyt tarttua entistä tarmokkaammin digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin näinä haastavina aikoina. Yhteinen, kaikille avoin sääntökirja helpottaa huomattavasti eri toimijoiden yhteistä palvelukehitystä, kun kaikkea ei tarvitse enää sopia kahdenvälisesti. Kun palvelukehitys Suomessa vauhdittuu, syntyy myös entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää palveluratkaisuja vientimarkkinoille”, liikenteen dataekosysteemin rakentamistyötä koordinoivan Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala sanoo.      

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi