Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Centria-ammattikorkeakoulu ja Probot OY mukaan EU-rahoitteiseen miljoonahankkeeseen

Centria-ammattikorkeakoulu ja oululainen Probot ovat mukana kehittämässä sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkujen kierrätys- ja uusiokäyttökonseptia. Kehitettävään konseptiin kuuluvat akkujen logistiikka, aitouden todentaminen lohkoketjutekniikalla, kunnon ja riskien todentaminen, robotisoitu purkaminen, uusiokäyttö kiinteistöakustoina ja kierrättäminen.

Akkujen uusiokäyttö ja kierrättäminen pienentävät uusien raaka-aineiden jalostamisen tarvetta ja mahdollistavat suuremman energiaomavaraisuuden. EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä ja yhtenä mahdollistavana tekijänä on liikenteen sähköistyminen. Koska kierrätettävien ajovoima-akkujen määrä tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa, tarvitaan konsepteja akkujen kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Sähköautojen akut, jotka eivät ole riittävän hyväkuntoisia voimanlähteeksi sähköautoon toimivat vielä vuosia esimerkiksi kiinteistöenergiavarastoina.

RECIRCULATE-hankekonsortio on saanut 4 901 817 euron Euroopan unionin Horizon Europe -rahoituksen. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu ja konsortiossa on lisäksi kymmenen eurooppalaista organisaatiota. Suomesta on hankekonsortion ainoan korkeakoulun, Centrian, lisäksi mukana Probot Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023–30.4.2026.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi