Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajon käytetyistä renkaista valmistetulla pyrolyysiöljyllä

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajon uudella haastavalla raaka-aineella, käytöstä poistetuista renkaista valmistetulla pyrolyysiöljyllä kemiallisen kierrätyksen edistämiseksi. Koeajossa Neste tuotti korkealaatuista raaka-ainetta uusien muovien ja kemikaalien valmistukseen.

Käytöstä poistettujen henkilö- ja kuorma-autojen renkaat päätyvät useimmiten kaatopaikalle tai poltettaviksi. Lähde: Neste

Koeajoa varten Neste hankki käytöstä poistetuista ajoneuvojen renkaista valmistettua pyrolyysiöljyä ruotsalaiselta Scandinavian Enviro Systemsiltä, joka kehittää teknologioita elinkaarensa lopussa olevista tuotteista saatavien materiaalien uudelleenkäyttöön. Nesteen toteuttaman koeajon tavoitteena oli arvioida kemiallisen kierrätyksen potentiaalia muunkin kuin jätemuovin osalta ja mahdollisesti laajentaa raaka-ainevalikoimaa jätevirtoihin, joista voidaan valmistaa korkealaatuisia tuotteita.

Vaikeasti kierrätettävän jätemuovin lailla suuri osa renkaista päätyy elinkaarensa lopussa kaatopaikalle tai poltettavaksi. Renkaat koostuvat useista eri materiaaleista, minkä vuoksi niiden kierrättäminen on vaikeaa mekaanisen kierrätyksen menetelmiä käyttäen. Kemiallisen kierrätyksen avulla näitä arvokkaita materiaaleja voidaan kuitenkin käyttää yhä uudelleen. Scandinavian Enviro Systems on kehittänyt pyrolyysiteknologian, jonka avulla käytöstä poistetuista renkaista saadaan erotettua hiilimustaa ja öljyä.

“Kemiallisen kierrätyksen hienous on siinä, että teknologia soveltuu vaikeasti kierrätettävän jätemuovin käsittelyyn, mutta ei rajoitu vain siihen”, sanoo Andreas Teir, joka vastaa Nesteen kemiallisen kierrätyksen raaka-aineiden hankinnoista. “Käytöstä poistettujen renkaiden kohtalo on usein samanlainen kuin jätemuovin, joten pidämme kemiallista kierrätystä tehokkaana lisäkeinona muuttaa renkaiden lineaarinen elinkaari kiertäväksi. Toimittajamme Enviro Systemsin avulla pystyimme osoittamaan tämän äskettäisessä koeajossamme.”

Neste on jo aiemmin onnistuneesti toteuttanut useita nesteytetyn jätemuovin koeajoja. Nämä ajot edesauttoivat Nesteen päätöstä investoida kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kasvattamiseksi yhtiön Porvoon jalostamolla. Rakenteilla olevassa laitoksessa, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana, pystytään prosessoimaan vuosittain 150 000 tonnia nesteytettyä jätemuovia. Laitos on osa EU:n innovaatiorahaston rahoittamaa PULSE-hanketta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi