Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tutkimus: Yhä useampi suomalainen harkitsee käytetyn auton hankkimista – yli puolet valmiita ostamaan autonsa käytettynä

Suomalaisten mielikuvat käytetyistä autoista ovat muuttuneet positiivisemmiksi, selviää vaihtoautoketju Kamuxin teettämästä tutkimuksesta. Vallitsevan maailmantilanteen myötä kokonaiskustannusten ja edullisemman käyttövoiman merkitys on kasvanut, kun taas käytettyjen autojen valikoimista löytyy yhä laajemmin kustannustehokkaita vaihtoehtoja.

Suomalaiset ja ruotsalaiset autokaupoilla 2023 -tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että he päätyisivät todennäköisesti käytettyyn vaihtoehtoon, jos olisivat juuri nyt hankkimassa autoa. Erityisesti 17–24-vuotiaat sekä 35–44-vuotiaat pitävät erittäin tai melko todennäköisenä käytetyn auton valintaa. Epätodennäköisenä sitä pitää vain noin 10 prosenttia molemmista ikäryhmistä. Suurin muutos taas on tapahtunut 65–70-vuotiaiden joukossa: heistä 51 prosenttia pitäisi käytettyä autoa erittäin todennäköisenä valintana, kun vastaava lukema vuonna 2022 oli 38 prosenttia.

”Halukkuuteen vaihtaa ajoneuvoa vaikuttavat monenlaiset tekijät. Vallitseva maailmantilanne ja vuoden 2022 tapahtumat heijastuvat myös autohankintoihin tutkimuksemme mukaan 57 prosentilla suomalaisista. Erityisesti polttoaineiden kohonneet hinnat huolettavat monia (27 %) ja yleinen epävarmuus vähentää auton vaihtohaluja noin neljänneksellä suomalaisista”, Kamux Suomen maajohtaja Jani Koivu sanoo.

”Epävarmoina aikoina nouseekin yhä tärkeämmäksi se, että autokauppaa voi tehdä turvallisin mielin ja että tarjolla on luotettavia rahoitusratkaisuja. Käytettyjä autoja on tällä hetkellä onneksi saatavilla hyvin moneen budjettiin ja tarpeeseen. Myös käytettyjen hybridi- ja täyssähköautojen hintahaitari on laaja, jolloin ne ovat esimerkiksi yhä useamman ensiautoa etsivän saatavilla. Tälläkin voi olla vaikutusta siihen, että varsinkin nuorten aikuisten ajatukset käytetyn auton hankkimisesta ovat aiempaa myönteisempiä.”

Tutkimuksessa 47 prosenttia 17–24-vuotiaista autoilijoista kertoo, että heidän mielipiteensä käytetyn auton hankkimisesta on muuttunut paljon tai jonkin verran positiivisemmaksi viimeisen viiden vuoden aikana. Läpi ikäluokkien muutosta myönteisempään on tapahtunut 28 prosentilla. Negatiivisempaan suuntaan mielipiteet olivat muuttuneet vain neljällä prosentilla ja kaikista vähiten muutosta on tapahtunut 55–64-vuotiaiden keskuudessa. Miehillä myönteiset mielipiteet ovat lisääntyneet enemmän (31 %) kuin naisilla (24 %).

Useat autoilijat voisivatkin olla valmiita vaihtamaan ajoneuvoaan juuri edullisempien kokonaiskustannusten vuoksi. Nykyisen auton kalliit ylläpitokulut ovat tutkimuksen mukaan vaihteluhalun rinnalla tärkein syy autohankintaan 19 prosentilla suomalaisista. 16 prosenttia vaihtaisi edullisempaan käyttövoimaan, kuten sähköön. Näiden lisäksi nykyisen auton huono kunto, tai sen sopimattomuus omiin käyttötarkoituksiin saavat suomalaiset todennäköisimmin suuntaamaan autokaupoille.

Kamuxin teettämän Suomalaiset ja ruotsalaiset autokaupoilla 2023 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 12–23.1.2022. Kohderyhmänä olivat 17–70-vuotiaat suomalaiset ja ruotsalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat joko yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa talouden autohankinnoista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan maan väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1 029 suomalaista ja 1 017 ruotsalaista vastaajaa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi