Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kuorma-automarkkinassa kasvua, pakettiautoissa vähenemää

Raskaimpien, vähintään 16 tonnin kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat vuonna 2023 lähes 20 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kuorma-autojen ensirekisteröinneistä hieman yli 70 prosenttia on kokonaismassaltaan vähintään 16 tonnin kuorma-autoja.

Kuorma-automarkkinan kasvun takana on kolme edellistä verkkaista rekisteröintivuotta, jotka johtuivat komponenttipulan aiheuttamista toimitusviiveistä. Vuoden 2023 aikana vahva tilauskanta purkautui rekisteröinneiksi. 

Teollisuuden ja kaupan kuljetuskysyntä heikkeni viime vuonna talouden taantuman vaikutuksesta. Niinpä kuorma-autojen liikennemäärä väheni päätieverkolla noin 5 prosentilla vuoteen 2022 nähden. Tänä vuonna kuljetusten kysynnän ennakoidaan kääntyvän hienoiseen kasvuun viime vuoteen nähden.

Myös keskikokoisten ja pienten kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat lähes 15 prosentilla edellisvuoteen nähden. Alle 6 tonnin kokoluokassa on viime vuosina rekisteröity vuosittain keskimäärin 800 kuorma-autoa, joista hieman yli 70 prosenttia on painoluokassa 3,5–4 tonnia. Kevyet kuorma-autot rakennetaan pitkälti samoille alustoille kuin raskaimmat pakettiautot.

Paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien jatkolle suuri tarve

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan on voinut vuoden 2021 alusta saada hankintatukea, joka kattaa osan kaasukuorma-autojen ja vastaavankokoisen dieselkuorma-auton välisestä hinnan erosta. Tuki laajeni sähkökäyttöisiin kuorma-autoihin ja pakettiautoihin vuoden 2022 alussa. Tämän vuoden alusta myös vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintaan on voinut hakea hankintatukea. Tukikausi on päättymässä jo vuoden 2024 lopussa.

Hankintatuet ovat piristäneet selvästi kaasu- ja sähkökäyttöisten tavara-autojen kysyntää. Kaasukuorma-autojen rekisteröintien määrä on kannusteen vaikutuksesta kasvanut lähes 100 kuorma-auton vuosittaiseen määrään, kun kaasukuorma-autoja rekisteröitiin ennen tukikauden alkua vuosittain keskimäärin 30–40.

Myös sähkökuorma-autojen rekisteröintien määrä on lähtenyt kasvuun – vuonna 2023 rekisteröitiin 38 sähkökuorma-autoa, kun vielä edellisvuonna määrä oli 14. Sähkökäyttöisten kuorma-autojen yleistymistä hidastaa dieselkuorma-autoihin verrattuna moninkertainen hankintahinta ja julkisen latausverkoston kehittymättömyys. 

Kuorma- ja pakettiautojen käyttövoimamurroksen nopeuttamiseksi hankintakannustetta tulisi jatkaa lähivuosien ajan. Kannusteet nopeuttavat tiekuljetusten siirtymää biokaasuun ja sähköön. Sähköistyminen etenee kuorma-autokannassa hitaasti ja edellyttää hankintakannusteiden lisäksi investointeja kuorma-autoille soveltuvaan latausinfraan”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä

Hankintatukihakemuksia on jätetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan vuosien 2022–2023 aikana yhteensä noin 650 sähköpakettiautosta, noin 170 kaasukuorma-autosta ja noin 70 sähkökuorma-autosta. Määrät ovat merkittäviä, kun ne suhteutetaan kannassa olevien autojen määrään: koko autokannassa on noin 3 200 sähköpakettiautoa, noin 600 kaasukuorma-autoa ja 65 sähkökuorma-autoa.

Pakettiautojen sähköistyminen on lähtenyt ripeään kasvuun

Uusien pakettiautojen tilaukset olivat koko viime vuoden takamatkalla aiempien vuosien tasoon nähden. Komponenttipulan päättyminen on lyhentänyt pakettiautojen toimitusaikoja, mutta viime vuosien aikana kasvanut tilauskanta ei vielä viime vuonna ehtinyt kokonaan sulaa. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin noin 11 000, mikä on noin 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Pakettiautoja on viime vuosikymmenellä rekisteröity noin 13 000 vuosittain, joten viime vuoden lukema jää selvästi pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolelle.

Autoliikkeiden käytettyjen pakettiautojen myynti sen sijaan kasvoi hieman viime vuonna. Käytettyjen pakettiautojen kauppa kääntyi autoliikkeissä noin 4 prosentin kasvuun.

Sähköpakettiautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna hieman yli 14 prosenttiin, sillä sähköpakettiautoja ensirekisteröitiin noin 1 600. Vuonna 2022 osuus oli noin 6 prosenttia, eli hieman alle 700 autoa.

Pakettiautokannan sähköistymisen ennakoidaan lähivuosina nopeutuvan, sillä mallivalikoimaan on tulossa uusia aiempaa pidemmän toimintamatkan sähköpakettiautoja. Vuonna 2022 käynnistynyt sähköpakettiautojen hankintatuki on nopeuttanut merkittävästi sähköistymistä. Autoalan arvion mukaan sähköautojen osuus pakettiautojen rekisteröinneistä kasvaa lähivuosina jo noin 25 prosenttiin”, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Pakettiautojen keskikoko on Suomessa verrattain suuri. Lähes 40 prosenttia viime vuonna ensirekisteröidyistä pakettiautoista on kokonaismassaltaan 3,2–3,5 tonnia. Viime vuonna myös kevyempien 2,0–2,5 tonnin kokoluokan pakettiautojen kysyntä kääntyi kasvuun. Ensirekisteröityjen pakettiautojen kokonaismassa oli keskimäärin 3,1 tonnia.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi