Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ensimmäinen Tekesin ja Venäjän FASIEn välinen yhteishaku onnistui

© Tekes, Eeva Anundi

Suomen ja Venäjän välinen pilottihaku pk-yrityksille herätti paljon kiinnostusta. Ensimmäiset
seitsemän rahoitettavaa projektia käynnistyvät tämän syksyn aikana.

 

Tekes allekirjoitti viime tammikuussa Moskovassa yhteistyösopimuksen venäläisen rahoittajaorganisaation
FASIEn (The Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) kanssa. Sopimuksen pohjalta
avattiin ensimmäinen Suomen ja Venäjän välinen pilottihaku pk-yrityksille viime maaliskuussa.

Haku oli suunnattu pk-yritysten yhteisille t&k&i -hankkeille, joissa kehitetään markkinalähtöisesti uusia
tuotteita tai palveluita. Toimialaa ei rajattu.

Hakemuksia tuli yhteensä 22, joista Tekesin ja FASIEn yhteinen arviointiraati valitsi yhteishankkeiksi
seitsemän hanketta, jotka hakivat kansallista rahoitusta. Tekes rahoittaa suomalaista yritystä ja FASIE
venäläistä osapuolta.

Kyselyitä tuli runsaasti lähes kaikilta toimialoilta. Kiinnostusta yhteistyöhön oli erityisesti biolääketieteen
alueella, jolta suurin osa yhteishankkeista on. Muut yhteistyöhankkeiden toimialat ovat hyvinvointipalvelut
ja ICT.

Yhteishankkeisiin mukaan valitut suomalaiset yritykset ovat Aimo Kortteen Konepaja Oy, HyTest Oy,
Magister Solutions Oy, MAS-Metabolic Analytical Services Oy, Metkinen Chemistry Oy, Oplatek Group Oy ja
Unesta Oy.

”Haku ajoittui erinomaisesti meidän tarpeisiimme. Olimme jo keskustelleet tulevan venäläisen
yhteistyökumppanimme kanssa mahdollisesta yhteistyöstä”, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Huttunen Oplatek
Group Oy:stä.

”Odotamme projektilta, että saamme kehitettyä uutta, voimme lisätä omaa osaamistamme ja saamme
aikaan jatkuvaa bisnestä Venäjällä”, kertoo Huttunen yhteistyön odotuksista.

”Yhteistyölle on selkeästi kiinnostusta. Lyhyestä valmisteluajasta huolimatta hakemuksia tuli paljon.
Tulokset olivat niin hyviä, että voimme jatkaa edelleen uudella haulla”, kertoo yksikön johtaja Mika
Lautanala Tekesistä.

”Venäjällä on korkeatasoista osaamista ja heillä on menossa paljon kehittämishankkeita. Hausta jäi jäljelle
paljon hyviä aihioita, joita eteenpäin kehittämällä voidaan saada myös jatkossa hyviä yhteishankkeita”,
toteaa Lautanala.

Parhaillaan valmistellaan seuraavaa Suomen ja Venäjän välistä rahoitushakua vuoden 2011 loppupuolelle.
Jatkossa on tarkoitus järjestää hakuja säännöllisesti muutaman kerran vuodessa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi