Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vapaaehtoiset ovat korvaamattomia, jos Itämerellä sattuu öljykatastrofi

Maailmassa on sattunut lukuisia öljyonnettomuuksia, mutta Itämerellä isoilta katastrofeilta on vielä toistaiseksi vältytty. Pahin painajainen onkin, että iso öljytankkeri uppoaisi tai alkaisi vuotaa, millä olisi peruuttamattomat vaikutukset Itämeren eläimiin ja luontoon. Vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen rooli on hyvin tärkeä onnettomuuden sattuessa.

Itämerellä öljykuljetukset ovat lisääntyneet neljänneksellä ja tankkereiden koot kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuoteen 2015 mennessä kuljetuksien arvellaan lisääntyvän vielä noin neljäkymmentä prosenttia. Vaikka meriturvallisuuttakin on parannettu ja kehitetty, on ison öljykatastrofin uhka koko ajan lähellä. Erityistä haastetta aluksille aiheuttavat Itämeren vaikeat sääolosuhteet sekä alusliikenteen risteämiskohdat.

– Toistaiseksi meillä ei ole sattunut isoa onnettomuutta, mutta muualla maailmassa tuhoisia onnettomuuksia on käynyt. Täälläkin on varauduttava kasvavan meriliikenteen mukana tuomaan onnettomuusriskiin, WWF Suomen vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen projektikoordinaattori Vanessa Klötzer kertoo.

Yksi varautumiskeino oli WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen perustaminen vuonna 2003. Joukot tukevat vakavan öljyonnettomuuden sattuessa viranomaisia jälkitorjunnassa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Vapaaehtoisia on liittynyt jo yli 5 400. Idea joukkojen perustamiselle lähti Luoteis-Espanjan Galician rannikolla vuonna 2002 sattuneesta Prestige-tankkerin tuhoisasta öljykatastrofista, jossa moni vapaaehtoinen halusi olla avuksi.

– Espanjassa auttajia oli todella paljon, mutta vapaaehtoisten toimintaa oli vaikea koordinoida. Ajattelimme, että mahdollisen onnettomuuden sattuessa olisi hyvä, jos olisi koordinoitua toimintaa ja kaikki tietäisivät, mitä tehdä. Perustimmekin Suomessa ensimmäisinä maailmassa WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ja nyt vastaavat ovat myös Norjassa ja kehitteillä Venäjällä. Virossa vastaavia joukkoja on perustanut Eestimaa Looduse Fond, Klötzer kertoo.

Vapaaehtoisten määrä kasvaa koko ajan, mikä kertoo Klötzerin mukaan siitä, että ihmiset ottavat vakavasti Itämeren ongelmat. Öljyntorjuntajoukkoihin liitytään myös isommalla porukalla, ja mukaan ovat lähteneet yksityishenkilöiden lisäksi yritykset. Esimerkiksi ympäristövahinkoja torjuvien tuotteiden maahantuojalle Ikaros Finlandin henkilökunnalle luonnonsuojelutyö oli luonteva valinta, ja työtä tuettiin sekä lahjoituksilla että liittymällä vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin.

– Itämeren öljyvahinkoriskien pienentäminen on meille tärkeä asia, koska olemme työssämme tekemisissä ympäristövahinkojen torjunnan kanssa. Koko Suomen henkilöstömme lähti mukaan, ja olemme menossa koulutukseen keväällä, Ikaros Finlandin maajohtaja Antti Makkonen kertoo.

Harjoituksia tositilanteita varten

Toistaiseksi öljyntorjuntajoukkojen apua ei Suomessa ole vielä isommassa mittakaavassa tarvittu, mutta jatkuva koulutus ja harjoitukset viranomaisten kanssa varmistavat sen, että tosipaikan tullen kaikki tietävät, miten toimia. Viranomaiset ovat vastuussa onnettomuuden hoidosta, ja he kutsuvat vapaaehtoisjoukot paikalle. WWF puolestaan kokoaa omat joukkonsa

Viranomaiset jakavat paikan päällä tehtäviä vapaaehtoisille, joiden vastuulla ovat rannan torjuntatyöt eli öljyyntyneiden alueiden puhdistaminen ja öljyyntyneiden lintujen auttaminen. Joukkojen apu on erittäin tärkeä, sillä käsipareille riittää tarvetta onnettomuuden jälkien siivoamisessa.

– Esimerkiksi Espanjassa rantaviiva oli öljyyntynyt noin kolmentuhannen kilometrin matkalta, projektikoordinaattori Klötzer valaisee.

Suurin osa rantojen puhdistustyöstä on käsin tehtävää työtä, ja se saattaa kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Puhdistustyössä käytetään öljyn käsittelyyn tarkoitettuja apuvälineitä sekä suojavarusteita. Turvallisuusmääräysten noudattaminen on erityisen tärkeää, koska muuten työ voi olla todella vaarallista. Ilman yksityisten henkilöiden ja yritysten tekemiä lahjoituksia vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot eivät voisi toimia.

– Meille ympäristöarvot ja Itämeri ovat hyvin tärkeitä, ja haluamme kantaa suojelutyöhön kortemme kekoon. Tiedämme, kuinka tärkeitä oikeat välineet ovat. Siksi päätimme lahjoittaa erilaisia tarvikkeita, muun muassa suojahanskoja ja suojalaseja, hygienia- ja ensiaputuotteita sekä valuma-altaan, Ikaros Finlandin maajohtaja Antti Makkonen kertoo.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi