Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Puolaan 330 km uusia pikateitä helpottamaan euroopan sisäistä liikennettä

Euroopan komissio on hyväksynyt kymmenen uutta, merkittävää tiehanketta rahoituskaudelle 2014-2020. Hankkeilla on tarkoitus rakentaa 330 km lisää pikateitä Puolaan. Uusien tieosuuksien rakennuskustannuksiksi arvioidaan n. 3,3 miljardia euroa. Kustannuksista 1,2 miljardia euroa katetaan EU:n koheesiorahastosta sekä 493 miljoonaa Euroopan aluekehitysrahastosta.

EU:n työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komissaari Jyrki Katainen kertoo hankkeesta: Kuljetusinfrastruktuuri on yksi Euroopan sijoitussuunnitelman kohdealueista. Tämä hanke parantaa sujuvaa liikkumista Puolassa, helpottaa kansainvälisiä kauppayhteyksiä sekä avittaa turismia.

Hankkeella pyritäänkin vähentämään kuljetusliikenteen pullonkauloja, houkuttelemaan uutta yritystoimintaa sekä parantamaan yleistä liikenneturvallisuutta.

Uudet tiet tulevat osaksi Euroopan laajuisen TEN-T ydinverkon Baltia-Adria -liikennekäytävää.

europa.eu

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi