Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tutkimus: Huonolla kelillä moottoritiet ovat vaarallisempia kuin muut maantiet

Huonot keliolosuhteet lisäävät uuden tutkimuksen mukaan onnettomuusriskiä etenkin moottoriteillä. Tulosten valossa kelin perusteella vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat hyödyllisiä Suomen moottoriteillä.

Huonot keliolosuhteet, kuten liukkaus ja lumisateet, lisäävät onnettomuusriskiä moottoriteillä enemmän kuin muilla maanteillä. Moottoritiet ovat hyvällä kelillä turvallisempia kuin kaksi- ja monikaistaset tiet, mutta esimerkiksi kovassa lumisateessa asetelma kääntyy toisinpäin.

”Tulokset osoittavat talvisään voimakkaan vaikutuksen onnettomuusriskiin moottoriteillä. Näiden tulosten valossa on erittäin perusteltua ohjata moottoriteiden nopeusrajoituksia sään ja kelin mukaan”, kommentoi johtava tutkija Satu Innamaa VTT:ltä.

Tutkimuksen teki VTT ja sen tilaajina olivat Liikennevirasto ja Trafi. Tutkimus tehtiin uudella tilastollisella menetelmällä ja sen aineistona olivat Suomen pääteiden onnettomuudet vuosina 2014–2016 sekä saman ajanjakson liikennemäärä-, sää- ja kelitiedot.

Tuloksia hyödynnetään tieliikenteen turvallisuuden kehittämisessä

Aikaisempaa tarkempi tieto keliolosuhteiden ja onnettomuusriskien yhteydestä on hyödyllinen myös käytännössä. Tuloksia aiotaan hyödyntää esimerkiksi vaihtuvien nopeusrajoitusten kehittämisessä.

”Tutkimuksen mukaan kannattaisi harkita, pitäisikö kovassa lumi- tai räntäsateessa vaihtuvia nopeusrajoituksia laskea moottoriteillä vielä nykyistä alemmaksi”, kertoo johtava asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Tulokset tarjoavat myös vahvan selkänojan kelivaroituksille ja muulle tiedottamiselle.

”Tulosten perusteella voimme täsmentää ja tarkentaa kuljettajille suunnattua tiedotusta liikkumisen turvallisuusriskeistä eri olosuhteissa”, toteaa johtava asiantuntija Anna Schirokoff Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Voit lukea liikenneviraston tutkimusraportin tästä linkistä

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi