Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Robottiautot voivat lisätä liikennettä, mutta pienentää autokantaa

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki Trafin ja Liikenneviraston tilauksesta automaattiautojen vaikutuksia liikkumistottumuksiin. Suurin osa suomalaisista suhtautuu robottiautoihin myönteisesti.

”Kirjallisuudessa on arvioitu, että henkilöautoliikenteen määrä voi robottiautojen seurauksena kasvaa jopa 10–40 % nykyisestä. Myös 60 % tutkimuksen yhteydessä toteutetun kyselyn vastaajista uskoo liikkuvansa enemmän henkilöautolla, jos liikkuminen olisi nykyistä halvempaa”, kertoo tutkija Timo Liljamo Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.

Robottiautojen vaikutukset kulkutapoihin ovat vielä epäselviä. Robottiautot voivat kasvattaa henkilöautoilun kulkutapaosuutta jopa 10–30 %, mutta joidenkin tutkimusten mukaan liikenteen automatisoituminen voi jopa vähentää henkilöautoilun kulkutapaosuutta. Kyselyn valintatehtävissä nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät näkivät oman robottiauton olevan omaa henkilöautoa mieluisampi vaihtoehto, joten autojen määrä Suomen liikenteessä voi siten kasvaa.

”Henkilöautoilun houkuttelevuuden kasvun vuoksi jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edellytysten kehittämiseen tulisi vaikuttaa Suomessa määrätietoisesti maankäytön ohjauksen, liikennejärjestelmän kehittämisen ja liikkumisen ohjauksen keinoin ruuhkautumisen ja liikenteen päästöjen kasvun estämiseksi”, painottaa tutkimusta johtanut apulaisprofessori Heikki Liimatainen.

Robottiautojen myötä autojen yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalveluista on tehtävissä houkuttelevampi vaihtoehto auton omistamiselle, mikä voi merkittävästi pienentää ja uudistaa Suomen autokantaa. Tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta ei koe tarvetta omistaa omaa robottiautoa tulevaisuudessa, mikäli robottitaksi olisi aina hyvin saatavilla ja robottitaksien vuosikustannukset olisivat käyttäjälle itse omistettua autoa pienemmät

”Autokannan pienenemisestä aiheutuu pysäköintipaikkojen tarpeen väheneminen, mutta keskeinen avoin kysymys on lisääntyvä robotti- ja yleensä autolla liikkuminen ja sen vaikutukset liikenteen vaatiman tilan määrään ja muotoon”, pohtii johtava asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Ihmisten suhtautumista robottiautoihin ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tämän tutkimuksen tuloksena todettiin, että suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti robottiautoihin. Robottiautoille löytyy kuitenkin yhä myös joukko vastustajia, jotka eivät missään nimessä toivo robottiautojen yleistyvän.

”Suomalaiset ovat keskimäärin melko valmiita kokeilemaan ja käyttämään robottiautoja, kunhan ne ovat riittävän turvallisia ja luotettavia myös meidän vaihtelevissa olosuhteissamme. Viranomaisena työskentelemme koko ajan sen eteen, että robottiautojen kehittämisen vaatimat kokeilut ovat mahdollisia ja että tulevaisuuden sääntely-ympäristö mahdollistaa tällaisten ajoneuvojen käytön”, summaa johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tekemän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten robottiautot vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja miten valmiita suomalaiset ovat ottamaan käyttöön robottiautoja.

Tutkimus koostui kirjallisuusselvityksestä, yli 2000 vastaajan postikyselytutkimuksesta ja asiantuntijatyöpajasta. Tutkimuksen tilaajana olivat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi